12. zastupitelstvo – 22.6.2016 od 18:00

12. veřejné zasedání zastupitelstva města se koná

ve středu 22. 6. 2016 od 18:00 v obřadní síni městského úřadu.

Program jednání:
1. Čerpání rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2016
2. Prodej nebytového prostoru v č.p. 744
3. Žádost na odkoupení pozemků v lokalitě nad koupalištěm
4. Dar pozemků městu
5. Plánovací smlouva lokality Z4-FP2 nad koupalištěm
6. Podnět k pořízení regulačního plánu
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Usnesení ZM č. 16/4-2015 – dotace a strategický plán
9. Záměr na rozšíření náměstí Svobody
10. Různé

Související články