Aktuálně o únikové cestě z Hašlerky

V posledních měsících se několikrát rozvířila diskuse okolo možného vybudování únikové cesty z prostoru Hašlerovy ulice. Doposud byla řešena především problematika možné proveditelnosti případné komunikace s ohledem na terénní podmínky. Důležitým bodem kolem je však vlastnická struktura pozemků pod zamýšlenou komunikací.

Pěšina vedoucí od evangelického hřbitova do oblasti Hašlerovy ulice prochází přes několik lesních pozemků, které jsou jednak v soukromém vlastnictví, tak ve vlastnictví Lesů ČR. Pozemek mezi lesem a dlážděnou částí Hašlerovy komunikace je ve vlastnictví města. Rada města se proto na svém 10. zasedání konaném 8.dubna 2015 usnesla, že majitelé daných lesních pozemků budou osloveni s nabídkou na odprodej části jejich pozemků. Město v průběhu května obdrželo vesměs odmítavou odpověď  od majitelů lesních pozemků, současně však vyjádřili souhlas s používáním pěšiny pro veřejnost.

Nicméně praxe ukazuje, že vlastnictví v rukou města by bylo jistě prospěšné, třeba už jen proto, aby mohlo dojít k rychlejšímu odstraňování padlých stromů přes cestu. Právě jeden takový blokuje cestu už několik dní. Přestože cesta městu nepatří, po dohodě s majiteli ji město v nejbližších dnech opět uvolní pro volný průchod.

Vít Penížek, hnutíANO

Související články