Bolívie – poslední země indiánů

Indiánská populace je dnes v jižní Americe jen odleskem jejich původní slávy. Ze vpádu bílé rasy se indiáni nikdy nevzpamatovali. Jejich kultura byla zdecimována lidmi s vyspělejšími zbraněmi. Nové, do té doby neznámé nemoci zkosily miliony původních obyvatel. Své vykonala i násilná christianizace. Potomci těch kteří přežili, jsou taktně řečeno dnes na rozhraní bílého a rudého světa. Mezi kultury, které v Bolívii přežily,  patří i Kečuánci (potomci Inků) a Aymarové. Bolívie je jedinou zemi Jižní Ameriky, kde je většina obyvatelstva indiánského původu (55%).

Bolívie, která se správně jmenuje Bolivijský mnohonárodnostní stát, je opravdu zemí indiánů, což lze vidět na každém kroku. V hlavním městě La Pazu se dostáváme přímo do středu kečuánsko-aymarské kultury. Indiáni v kloboucích  na ulicích, prodávají rozličné zboží. Zajímáme se čím to je, že právě Bolívie si uchovala mnoho se své indiánské kultury. Stačíe pohled na mapu dnešního území Bolívie. Velkou část zabírá náhorní planina Altiplano, jejíž obydlená nadmořská výška se pohybuje od 2500 do 5000 m. n. m. Život na Altiplanu je drsný, jak jsme se přesvědčili například v nejodlehlejších částech Bolívie. Obdivujeme zde typické kaktusové porosty. Hlavní obživou obyvatel jsou zemědělství, turismus a chov lam.

Na Altiplanu lze nalézt pravděpodobně nejvýše položené město světa – Potosí, 4090 m. n. m a také nejvýše položené hlavní město na světě – La Paz, s úctyhodnými 4000 m. n. m. Samotný La Paz se táhne od nadmořské výšky 3600 metrů, kde je vlastní centrum města, až po 4000 metrů okrajové čtvrti El Alto. S pokorou se díváme na 6402 metrů vysoký vrchol Illimani, tyčící se na horizontu za městem La Paz.

V Bolívii jsme postupně navštívili další lokality

Jezero Titicaca – Program začal v časných raních hodinách návštěvou jezera Titicaca a plovoucích ostrovy Uros, na nichž žijí původní obyvatelé. Ostrovy jsou zhotoveny z rákosu. Nacházejí se na jezeře, několik km od města Puno. Lidé zde žijící, pochází z nejstarších obyvatel celé Ameriky a dodnes dodržují jejich tradice a způsob života. Místní zemědělství funguje na kolektivním pojetí, každý dostane to co potřebuje a o všechno se dělí. Obdivujeme také krajinu na obzoru s vrcholky Cordiler.

Puno – Je město na břehu jezera Titicaca. Ráno jedeme do přístavu. Naskytá se nám skvostný výhled na jezero Titicaca a masivy Nevado Illampu a Cordillera Real de los Andes. Večer procházíme město. Puno je hlavním městem stejnojmenného regionu a provincie. Město založil v roce 1668 peruánský místokrál Castro.

Copacabana – je nejdůležitějším náboženským svatostánkem Bolívie, kde se každoročně vypravují tisíce poutníků. Navštívíme místní katedrálu v maurském slohu, kde je dřevěná socha místní Madonny Virgen de Copacabana a tak zvaná Capilla de Velas – arkádová hrobka, jejíž interiér osvětluje na tisíc svící. Večer obdivujeme skvostný západ slunce nad jezerem Titicaca.

Tiwanaku – Vypravujeme se na archeologické naleziště Tiwanaku, kde obdivujeme pozůstatky kultury Tiwanacota, která existovala ještě před dobou Inků. Bolívie byla původně domovem národa Tiwanaků. Tato říše trvala přibližně do roku 1000 n. l. Archeologický komplex skrývá obří monolit Bennet, slavnou Bránu slunce (Puerta del Sol), kamennou plošinu Kalasasay či zbytky pyramidy Akapana. Tiwanaku později dobili Ajmarové a po nich Inkové. Spatřili jsme významné archeologické naleziště předkolumbovské Ameriky, jež ve své době navštívil i Vojtěch Náprstek významný český národopisec a později PhDr. Václav Šolc – český amerikanista.

Pavel Bartoš

Související články