Bude mít LOS zastoupení v redakční radě LN?

Minulý týden se sešli členové redakční rady Libčických novin nad přípravou červencového čísla. Libčické noviny jako radniční periodikum vychází měsíčně již několik let s cílem informovat občany města o veškerých událostech a akcích, které proběhly a jsou plánovány.

Redakční rada je orgán, který dohlíží na zachování objektivity a informační vyváženost. Jeho členové jsou voleni radou města, a tak jako v případě výborů a komisí zde mohou být zastoupeni členové všech politických subjektů, které získali v posledních volbách mandát zastupitele. Momentálně redakční radu tvoří zástupci za Liběhrad2014 – Hannah Bartíková a Ing. Vladimír Urbánek, za TOP09  – Ing. Jiří Slanina, za hnutíANO – Mgr. Kateřina Hrachovcová a za ODS – Bc. Jiří Sochor. Zástupci LOS chybí. Proč?

Na ustanovujícím zastupitelstvu přečetl pan Luboš Harazin prohlášení zastupitelů za LOS, ve kterém vyjádřil nesouhlas se zvolením Ing. Pavla Bartoše, MBA na pozici starosty, a tím současně odmítl podpořit radu města pod jeho vedením.

Toto prohlášení bylo přinejmenším nešťastné, protože fakticky uzavřelo možnost spolupráce koalice a hnutí LOS. Pokud hnutí LOS neodvolá svůj bojkot starosty a rady města, je velmi obtížné vést jednání o zapojení zástupců za LOS do výborů zastupitelstva města.

Pavel Bartoš

Nicméně rada města je ochotna řešit tuto patovou situaci a nebrání se obsazení funkce člena redakční rady LN zástupcem LOS, a proto v této věci pověřila starostu zorganizovat jednání se spolkem LOS.

Libčické noviny jsou tištěné periodikum, které vychází začátkem každého měsíce. Jsou v nákladu 1400ks zdarma distribuovány do všech poštovních schránek. Informují o práci vedení města, o školství, kulturním či sportovním dění a činnosti zájmových spolků či občanských sdružení. Prostor v novinách slouží ke zpravodajství, publicistice včetně dopisů čtenářů, neziskovému sektoru, inzerci a oddechovým tématům.

Vydávání se řídí Ústavou ČR ve smyslu svobody projevu a práva účastnit se správy věcí veřejných a zachování rovné soutěže politických stran. Dále jeho vydávání podléhá tiskovému zákonu č.46/2000, který především definuje registrační, evidenční a obsahové povinnosti. Od listopadu 2013 je účinná změna (zákon č. 305/2013), která nově doplňuje povinnost v podobě zajištění objektivity a vyváženosti obsahu a také povinnost poskytovat dostatečný prostor pro vyjádření názorů zastupitelů.

Související články