Bydlení na Leteckém náměstí

Všichni jistě znáte areál na Leteckém náměstí, který je v tuto chvíli opuštěný a chátrá. Areál byl používán v 70. – 80. letech pro účely SOU strojní a probíhala zde teoretická i praktická výuka učňů, proto se dodnes říká tomuto místu „Učňák“. Na přelomu tohoto století přešel areál do vlastnictví společnosti 1. mechanicko-chemická. Tato společnost zde působila cca 15 let a prováděla zámečnické práce, povrchové úpravy kovů apod. V roce 2011 byl areál opuštěn a od té doby je na budovy nemilý pohled, který je každým rokem horší a horší.

Nedávno o areál projevila zájem Architektonická kancelář RH-Arch. Městu představila svůj záměr a developera, který bude projekt realizovat. Jejich přístup k revitalizaci projektu není tak nekompromisní a agresivní, jak byste u developera čekali. Vznikne kombinace nového a starého díky architektonickému návrhu, který počítá s využitím staré budovy (výrobní haly), která je jako jediná z celého areálu hodna a schopna záchrany. Ostatní budovy jsou v takovém havarijním stavu, že jedinou možností je jejich demolice a na jejich místě postavit budovy nové. Logika nové výstavby vychází z původní zastavěnosti území ještě z padesátých let. Hmota a tvarosloví navrhovaných budov vychází ze širšího kontextu rostlé zástavby místa a dovytváří Letecké náměstí jako celek. Výstavbou vzniknou nejenom nové možnosti bydlení, ale také lépe dostupná občanská vybavenost, která v této části města chybí. Samozřejmě budou vybudovány předzahrádky, všude přítomná veřejná zeleň a nové dětské hřiště, které bude volně přístupné veřejnosti. Tím přirozeně vznikne nové místo pro setkávání obyvatel Leteckého náměstí a blízkého okolí.

Ptáte se na parkování? I na toto bylo v projektu, ve spolupráci s městem, myšleno. V rámci výstavby vzniknou nová parkovací místa, která budou realizována na pozemcích podél ulice Letecká. Parkoviště bude veřejné, čímž se navýší již teď nedostatečný počet parkovacích míst u vlakové zastávky.

Kdy se začne? Areál musí být nejdříve upraven a vyčištěn. Demolice a úklid areálu bude probíhat pravděpodobně na začátku roku 2016. Začátek výstavby je plánován na konec roku 2016 a jeho dokončení je předběžně plánováno na rok 2017 – 2018.

Projektem dojde ke kultivaci stávajícího areálu a jeho zpřístupnění širší veřejnosti. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení přílivu návštěvníků, nárůstu stálých obyvatel obce a ke zlepšení kvality života místních obyvatel. Rekonstrukce areálu v těsném sousedství vlakové zastávky bude znamenat kultivaci prostoru, který je de facto jednou ze vstupních bran do obce.

Město Libčice nad Vltavou spolu s investorem chystá představení projektu a zodpovězení případných dotazů či nejasností, které se bude konat začátkem roku 2016. Přesný termín bude oznámen včas. Budeme se na vás těšit.

Jiří Hofhanzl

RH-ARCH s.r.o.

Převzato z Libčických Novin

Související články