Čest jejich památce

Uběhlo již sedmdesát let od konce 2. světové války, do které se zapojila většina národů světa. V tomto dosud nejrozsáhlejším válečném střetnutí v dějinách lidstva zahynulo více než 30 milionů lidí, mezi něž bohužel patří i řada občanů našeho města. Proto se každoročně scházíme u jejich pomníku na náměstí Svobody a uctíváme jejich památku položením květin a věnce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy krásné jarní počasí způsobilo, že do 8. května stihl rozkvést na libčických zahrádkách i na veřejné zeleni voňavý šeřík. Historické dokumenty dokazují, že podobně tomu bylo i onoho památného května v roce 1945, a rozkvetlý šeřík se tak stal jeho symbolem.

8. května v  16 hodin zazněla u pomníku na náměstí Svobody česká i slovenská hymna v dojemném podání Andrey Formánkové a pan starosta Bartoš přítomným občanům připomněl jména statečných mužů padlých v boji nebo umučených v koncentračních táborech. Všichni si zaslouží naši úctu a poděkování za to, že i díky jim žijeme již 70 let v míru.

Hannah Bartíková

Související články