Změny v dopravě z perspektivy času

Nejprve se vrátíme o několik desítek let zpět. Do doby, kdy ještě naplno běžela výroba v obou hlavních podnicích ve městě, ve šroubárně a v cihelně.

Nesmíme  zapomenout ani na živočišnou a rostlinnou výrobu v místním JZD. Po silnicích se v té době ve městě a jeho okolí pohybovala spíše nákladní auta vlastních závodových doprav. Do JZD se vozilo denně vše potřebné pro živočišnou výrobu. Osobních aut bylo ve městě méně. A k tomu ještě  na autobusy „šichťáky“, které přivážely a odvážely občany z okolních obcí na směnný provoz v obou závodech. Osobní železniční doprava byla organizována s dlouhými intervaly mezi jednotlivými spoji. Hotové výrobky se převážně expedovaly po železnici.

V pozdějších letech po převratných změnách v naší zemi po roce 1989 a s tím spojené jiné rozložení  odbytišť výrobků nastaly velké změny v expedici zboží zejména do západních zemí. Došlo zde k výraznému posílení silniční kamionové dopravy, což bylo  pro komunikace i v našem městě  značnou zátěží. Na silnici se přesunulo i zásobování některými surovinami.  V té době městem projelo kolem sta kamionů měsíčně. K tomu ještě další vozidla přivážející materiál pro výrobu a zásobování obchodů. Postupně se zvýšil počet osobních automobilů, zejména v době, kdy přestaly jezdit autobusy. Pro řadu občanů z okolních obcí jediná možnost, jak se dostat do práce. Doprava po železnici doznala postupně velkých změn. Značně se zkrátily intervaly mezi jednotlivými spoji a další spoje v osobní dopravě byly přidány.

V poslední době, po útlumu  výroby v našem městě, je doprava z pohledu nákladní automobilové dopravy poměrně klidná. Doprava osobními auty doznala značného rozmachu. Vždyť bez auta jako každodenně využívaného pomocníka si již neumíme představit život. V železniční osobní dopravě se dále přidávají spoje. Řadu let je osobní doprava organizována jako taktová.

Závěrem je třeba zmínit naši jistou výhodu – nevýhodu. Město neleží na žádné významné dopravní tepně z pohledu  procházejících silnic. Proto je zde doprava poměrně klidná. Řada z nás to vnímá jako výhodu a řada jako nevýhodu. Naopak v železniční  dopravě  se  nacházíme na významné dopravní tepně – železničním koridoru. Proto je zde takové množství denních spojů osobní dopravy našimi občany hojně využívanými při cestě do zaměstnání.

Jaroslav Čermák

 

Související články