Elektrárna Libčice – Dolany je i architektonicky zajímavé vodohospodářské dílo

Zdymadlo Dolany- Dolánky se nachází na Vltavě mezi městem Libčice nad Vltavou a vesnicemi Dolánky na pravém břehu a Dolany na levém břehu, v okrese Mělník. Skládá se z jezu o dvou polích a z plavebního kanálu s plavební komorou při pravé straně řeky.

Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. Je to vodní elektrárna u klapkového jezu. Jsou zde dvě horizontální přímo-proudé Kaplanovy turbíny typu PIT s hltností 2x 80 m3/s s maximálním celkovým výkonem 4550 kW a provozním spádem 2,3 – 4,2 m. Soustrojí s čelními převodovkami a synchronními generátory mají instalovaný výkon 5,0 MW. Předpokládaná výroba v průměrně vodném roce činí 28 GWh elektrické energie. Elektrárna je koncipována jako bezobslužná, automatická s možností automatické regulace průtoků turbínou pomocí hladinové regulace. Původní zdymadlo Libčice – Dolany postavili již v roce 1901. Skládalo se z pohyblivého jezu o dvou polích a z plavební komory na plavebním kanále při pravém břehu. Původní pohyblivý jez byl hradlový se sklopnými slupicemi. Vzhledem k namáhavé a časově náročné manipulaci i k technologické zastaralosti se jez v letech 1986 – 1989 celkově zrekonstruoval. Rekonstrukce zahrnovala přestavbu jezových polí včetně podjezí a jezových pilířů, výstavbu nového velína a montáž nového technologického zařízení. Stavba vodní elektrárny byla zahájena v listopadu 1995 a dokončena v lednu 1998. Je umístěna v prostoru bývalé vorové propusti vedle stávajícího levobřežního pilíře jezu. Největší zaznamenaný průtok v tomto říčním profilu nastal v srpnu 2002, kdy jeho hodnota činila cca 5300 m3/s.

Parametry vodní elektrárny:

  • Otáčky turbíny 100 min-1 
  • Výkon turbíny max. 2530 kW,
  • výkon generátoru 2390 kW,
  • otáčky generátoru, 750 min-1 
  • Uvedení do provozu: rok 1998 
  • Lokalita: Libčice nad Vltavou – Dolany 
  • Investor: Povodí Vltavy 
  • Dodavatel: stavební část – Metrostav, technologická část – Voest Alpine MCE, Linec,

Ctibor Čejpa

 

Související články