ForumLibcice.cz se představuje

ForumLibcice.cz je informační platforma, která vám přináší aktuality, zprávy a kompletní informace o tématech z našeho města. Jedná se o veřejné fórum, které zprostředkovává názory, stanoviska, osobní postoje, úvahy a myšlenky lidí z koalice Liběhrad 2014, TOP 09 a hnutí ANO. Hlavním cílem je transparentně poskytovat zprávy ze samosprávy, místní politiky, kultury a sportu, dopravy a společenského dění v Libčicích a okolí. Jasnou a věcnou formou zde chceme prezentovat záměry, plány, rozhodnutí a výsledky, a stejně tak vám umožnit přístup k dokumentům a souvisejícím podkladům, reagovat na vaše připomínky a náměty.

Možná vás napadne, že ForumLibcice.cz má spojitost s internetovou diskuzí, fórem. V tomto pojetí jde o místo na internetu, kde se lidé spolu setkávají a debatují nad určitou problematikou. Naše úvahy však šly hlouběji do minulosti a skutečnou inspirací pro nás bylo fórum jako veřejný prostor ve středu starověkého města. V římských městech byla fóra stavěna v místě křížení dvou hlavních ulic, a to severojižní a východozápadní. Fóra byla většinou obdélníkového půdorysu, kde na jedné straně byl hlavní vchod a po stranách stála sloupořadí. Nejznámějším příkladem je Forum Romanum v Římě.

Slovník cizích slov fórum vymezuje obecněji jako tribunu, veřejné mínění či veřejné místo k hlásání názorů. ForumLibcice.cz si přeje být  takovým veřejným prostorem, kde se dozvíte informace z první ruky od lidí, kteří jsou aktivně zapojeni do správy města. Na ForumLibcice.cz přispívají lidé, kteří se veřejně angažují v místní samosprávě. Svou prací usilují o lepší budoucnost našeho města. Cítí potřebu své kroky zdůvodnit a otevřeně komunikovat svá stanoviska.

Každý občan Libčic může čerpat informace z různých zdrojů. O tom, co se událo si můžete přečíst v Libčických novinách, ale toto periodikum je limitováno formou a rozsahem. Další zdroj představují oficiální stránky města, kde však není místo na prezentaci osobních postojů a názorů. Městský web, stejně tak jako radniční periodikum, si musí zachovávat určitý odstup, musí být nestranným zdrojem informací.

Hledali jsme formát, který by umožnil osvětlit mnoho souvislostí konkrétních plánů či záměrů, nahlédnout na danou problematiku z vícero úhlů. V poslední době docházelo k chybné až demagogické interperetaci kroků představitelů města ze strany opozice. Proto na ForumLibcice.cz budou prezentovány informace z různých zdrojů a díky této různorodosti si budete moci vytvořit vlastní názor na danou problematiku.

Na ForumLibcice.cz lze pohlížet jako na občanskou aktivitu lidí, kteří se shodli, že je nutné s občany Libčic pravidelně komunikovat a vést dialog o tom, co se děje. Proto vám chceme naslouchat a vést s vámi debatu v online prostoru. Chápeme to jako nezbytnost pro zachování objektivního pohledu a udržení si nadhledu. Chceme však udržovat diskuzi v souladu se slušným chováním a těm, kteří se schovávají za anonymní výkřiky prostor neposkytneme.

Nedílnou vlastností místního zpravodajství je i pomíjivost v čase a prostoru. V průběhu všech  jednání se situace neustále mění a vyvíjí. Smyslem je však poskytovat průběžné informace, nechceme předkládat hotová řešení, jde nám především o zajištění komplexní informovanosti i za cenu změn postojů a stanovisek a zachování kontinuální komunikace mezi vedením města a občany. V tomto ohledu vám budeme vděčni za pochopení a určitou míru tolerance.

Za redakci ForumLibcice.cz

Kateřina Hrachovcová

Pavel Bartoš

Vít Penížek

Petr Kosík

 

Související články