Jak dál s koupalištěm v Libčicích nad Vltavou?

Koupaliště, nebo též plovárna v Libčicích nad Vltavou bylo vybudováno svépomocí a slavnostně otevřeno v sobotu 21. srpna 1965. Na webu našeho města je na adrese: http://www.libcice.cz/galerie/videa-z-mesta.html k této záležitosti umístěno video. Vřele jej doporučuji zhlédnout, aby občané, viděli, s jakým úsilím bylo městské koupaliště tehdy vybudováno.
Bez nadsázky lze konstatovat, že koupaliště v Libčicích včetně rekonstruované restaurace dnes představuje významnou hodnotu v majetku města. Libčická plovárna tvoří městské kulturní centrum.
V noci 23. ledna 2013 zasáhl provozní budovu požár. Vznikla tak škoda přesahující 1 milion korun. Již v roce 2013 se započalo s rekonstrukcí, která skončila na jaře roku 2014. Slavnostní otevření proběhlo 6. června 2014. Libčická plovárna nabízí možnosti sportovního vyžití a na koupání slouží dva venkovní plavecké bazény. Mimo to se zde nachází restaurace s venkovním posezením, park a venkovní bar. Prostor koupaliště poskytuje velký potenciál pro rekreační vyžití obyvatel.
  • Zdroj vody – čerpadlo – potrubí
Zdrojem vody pro koupaliště je studna v areálu soukromé společnosti Screws and Wire (šroubárna). Dno studny je 11,5 m pod terénem a hladina podzemní vody je cca 7 m pod terénem.  Studna se nachází pod halou bývalé drátovny a je vydatným vodním zdrojem pro napouštění městského koupaliště. Zdroj běžně poskytuje množství vody cca 200 l/min. Voda je čerpána čerpadlem typu Nautila umístěným ve studni a je vedena novým plastovým potrubím (v prostoru pod silnicí je litinové potrubí) do prostoru koupaliště v ulici U Krytu. Zdroj vody slouží jak pro koupaliště, tak pro potřeby zahrádkářů a TJ Sokol.
  • Znečištění vody
V průběhu roku 2014 došlo ke zhoršení kvality vody v koupališti. V roce 2014 bylo vyměněno opotřebované čerpadlo za nové výkonnější. Ve vodě se objevil sedimentující železitý kal. Stopy kalu byly naměřeny i při podzimních odběrech vzorků vody. Před zahájením sezony byl na koupališti proveden proplach potrubí směrem od koupaliště ke studni. V jímce pod silnicí byla vypouštěna znečištěná voda. Proplach byl prováděn tak dlouho, až z potrubí odešly veškeré mechanické nečistoty. Na proplach bylo použito cca 18 m3 vody. Je zřejmé, že tato činnost neměla podstatný vliv na zajištění čistoty vody v bazénech. Železitý kal byl stále v enormní výši přítomen. Do bazénů je dávkován chlornan sodný. Koncentrace volného chlóru jako i dalších parametrů je dána přílohou vyhlášky č. 238/2011 Sb. Příčinou zhoršené kvality vody je obsah železa v čerpané vodě (29 mg/l). Vlivem přidání dezinfekčního činidla dochází k přechodu obsahu železa z rozpuštěné formy na formu nerozpuštěnou. Je otázkou, odkud se zvýšené množství železa do čerpané vody dostává. Zda se jedná o znečištění, způsobené skladováním železného drátu v místě drátovny po dobu desítek let, nebo zda jde o jiný zdroj znečištění.
  • Možnosti řešení
 
  1.  Nahrazení stávajícího zdroje vody
Z hlediska zdrojů podzemních s ohledem na čerpané množství vody pro bazény, lze pouze v nejnižší terase Vltavy vybudovat jinou studnu. Bude ale otázkou, zda podzemní vody nebudou taktéž zvýšeně kontaminovány množstvím železa. Zřejmě nelze uvažovat o budování studny na pozemcích na úrovni koupaliště. Jinou možností je napájení koupaliště přímo z řeky Vltavy, kde obsah železa je velmi nízký. V tomto případě je potřeba řešit obsah bakterií a dalších látek. Teoretickou možností je napustit koupaliště pitnou vodou. Náklady by závisely na sjednání ceny s vodárnou (cca. 40 000,- Kč/rok). Odpadla by pak investice do čistírny vody.
  1.  Technologické řešení znečištění vody
Pokud ponecháme pro bazény stávající zdroj napájecí vody, bude potřeba zvolit technologické řešení, které spočívá v realizaci odželezovacího zařízení v areálu koupaliště. Jde o technologii finančně nákladnou, a investice si vyžádá finanční náklad řádu milionů korun.
Závěr
Urychleně zadáme zpracování odborné studie, která jasně odpoví na otázku zdroje znečištění napájecí vody pro koupaliště a nabídne řešení problému, jestli je potřeba vybudovat nový zdroj napájecí vody, anebo zvolit technologické řešení úpravy vody ze stávajícího vodního zdroje. Je potřeba, aby problém znečištěné vody pro městské koupaliště byl definitivně vyřešen do začátku koupací sezony 2016.
Pavel Bartoš
Použité podklady:
  • Příčiny zhoršené kvality vody pro MK Libčice nad Vltavou –  Ing. M. Váňa 2015
  • Odběry vzorků vody firmou ALS
  • Geologické a hydrogeologické mapy

Související články