Jak je to s výstavbou zdravotnického zařízení v Libčicích nad Vltavou?

Občané města se zajímají, jak postupuje záměr soukromé společnosti RHG postavit zdravotnické zařízení v našem městě na pozemku tzv. shromaždiště u koupaliště.

Byl mi svěřen milý úkol, a to vyřídit libčickým občanům přání hezkých Vánoc a dobrého zdraví v příštím roce od  ředitele společnosti RHG s r.o. pana  PhDr. Vladimíra Matouška, který se intenzivně věnuje dokončování rekonstrukcí obou svých nemocnic, v Roztokách a v Kralupech.

To ale neznamená, že zapomíná na svůj záměr postavit obdobné zdravotnické zařízení v našem městě na pozemku u koupaliště, který je již jeho majetkem. Přípravám na takovou stavbu předchází důležité mapování možné kapacity a s tím spojená četná jednání se zdravotními pojišťovnami. Poté nastane příprava projektové dokumentace, řešení personálních záležitostí atp.

Děkujeme panu doktorovi Matouškovi za přání, které rádi opětujeme a držíme palce, aby jeho veškeré plány byly úspěšně realizovány.

Hannah Bartíková

Související články