Jsou Libčice nad Vltavou opravdu sociálně vyloučenou lokalitou?

V loňském roce Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV) vyhodnotilo kromě jiných míst v ČR (Most, Litvínov, ústí nad Labem, Ostrava, Kladno atp.) i naše město jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu. Je to pravda? Pokud ano, co to znamená?

  1. Vymezení pojmů

Sociální vyloučení

Jedná se o proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti.  Kdo se obvykle stává obětí sociálního vyloučení? Jde o osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, lidi s mentálním či fyzickým handicapem, osoby trpící nějakým druhem závislosti, osaměle žijící seniory, imigranty, příslušníky různě (etnicky, nábožensky, sexuální orientací aj.) definovaných menšin, lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z níž si sami nedokáží pomoci atp. V Čechách a speciálně v Libčicích nad Vltavou se z hlediska sociálního vyloučení jedná zejména o Romy.

 

Kdo to je Rom?

Za Roma považujeme takového jedince, který se za Roma sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil, nebo je za Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

 

Sociálně vyloučená romská lokalita

Jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu označujeme prostor obývaný skupinou, jejíž členové se sami považují za Romy, nebo jsou za Romy označováni svým okolím, a jsou sociálně vyloučeni.  Na jedné straně se může jednat o jednotlivý dům, ve kterém žije několik jednotlivců či rodin, nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel na straně druhé. Tento prostor je jak místem, do něhož jsou „vyloučení“ odkázáni, tak i místem, které se na jejich vyloučení podílí.

  1. Situace v Libčicích nad Vltavou

V Libčicích nad Vltavou byly do roku 2006 tři lokality (6 domů), kde žili Romové a další sociálně slabí občané. Byla to Kolonie se čtyřmi objekty, Stará škola v ulici Libušina a objekt v ulici Vltavská. Dnes jsou obývány pouze dva domy, a to č.p. 426 a č.p. 411. Od roku 2006, kdy na radnici nastoupili zastupitelé za OS  Liběhrad, začala systematická práce radnice za zlepšení života zdejší romské komunity a za zlepšení péče o obecní majetek. Fakta jsou následující. V roce 2006 žilo v uvedených objektech cca.  200 sociálně slabých osob.  V domech panovaly otřesné hygienické poměry. Kolem Kolonie byly hromady odpadků a všude v okolí byly těmito lidmi rozebírány automobilní vraky. Tito lidé se zaměřovali na sběr kovů a jejich působení se stalo neúnosným, když začali snímat i měděné kabely i na železniční trati v podniku Screws and Wire. Zde naleznete dvě galerie fotek a video, jak to v kolonii tehdy vypadalo.

http://hbart.rajce.idnes.cz/2004_-_kolonie_-_neuteseny_stav/

http://hbart.rajce.idnes.cz/2008_-Prohlidka_kolonie_413_pred_zbouranim/

http://pbartos.rajce.idnes.cz/Bourani_kolonie_v_Libcicich_nad_Vltavou/#2014_-_Pavel_Bartos_-_bourani_kolonie_v_Libcicich_nad_Vltavou_v_roce_2009.jpg

3.      Falešní bezdomovci

„Je to problém, který trápí i město Libčice nad Vltavou V současnosti je hlášeno na adrese městského úřadu v Libčicích 208 lidí a nemůžeme proti tomu nic dělat. Protože tito občané zjevně nemají jinou doručovací adresu.

 

Přihlášení na úřadě a v Kolonii v Libčicích nad Vltavou

 

Kategorie

Počet osob

Poznámka

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu na Měú Libčice nad Vltavou K 1.10.2015

208

Na tuto skutečnost nemá Mú žádný vliv

Romové přihlášení k trvalému pobytu v Libčicích nad Vltavou k 1.10.2015

96

 

Počet Romů skutečně trvale bydlících v Libčicích nad Vltavou k 1.10.2015

48

Občané, kteří odešli jinam, se měli přihlásit k trvalému pobytu jinde. Zjevně tak neučinili.

Počet Romů skutečně žijících v Kolonii v Libčicích nad Vltavou (obj. 411+ 426)

48

Dospělí a děti.

4. Současný život Romů ve městě

Romové v našem městě žijí v opravených  čistých bytech. Domy č.p. 426 a 411 jsou opravené. Mají nové fasády, střechy, okapy atp. Prostor kolonie je upravený a bez znečištění. Děti jsou posílány do školy a školky. Stav zadlužení na nájmu se rapidně snížil. Rovněž úroveň trestné činnosti oproti minulosti se snížila na minimum. V lokalitě působí občanské sdružení Manuša, které pořádá různé romské sportovní akce a zejména taneční zábavy. Současný život Romů v Libčicích nad Vltavou přibližuje video:

http://pbartos.rajce.idnes.cz/2015_-_Romove_v_Libcicich_nad_Vltavou_-_pocta_Josefu_Cvorenovi/#2014_-_Pavel_Bartos_-_Romove_v_Libcicich_nad_Vltavou_-_pocta_Josefu_Cvorenovi_1080P_.jpg

 

Závěr

Kompetentní lidé pracující pro  MPSV, kteří prováděli výzkum v lokalitě, jistě sledují život Romů v Libčicích nad Vltavou v časovém horizontu cca 10 let. Stejně tak pracovníci města, kteří se sociálním problémům ve městě a zejména romské problematice systematicky věnují od roku 2006. Nikdo z MPSV s námi situaci neprobral a je otázkou, kde získalo ministerstvo špatné údaje. Je smutnou realitou, že na internetu kolují o situaci Romů v Libčicích až 10 let staré a dnes již neplatné údaje, které jsou donekonečna opisovány.

Není pravda, že romské komunitě v Libčicích nad Vltavou je výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti. 

Pavel Bartoš

 

Související články