Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody

Kulturní dům v Libčicích nad Vltavou je zase na prodej a tento fakt opět vzbuzuje vášnivé diskuse. Stejně tak tomu bylo i před deseti lety.

Tenkrát  tato nemovitost byla nabízena městu zhruba za pět milionu korun. Všeobecně se má za to, a zaznělo to i na veřejné debatě 6. 5. 2015, že město naší velikosti by kulturní dům se sálem s kapacitou pro cca 200 lidí mělo mít. Nyní je na stole nabídka majitelů KDL a znovu jsou tu dva tábory, které mají diametrálně odlišné názory na podstatu věci. Skupina zastupitelů na radnici sdružená v koalici Liběhrad 2014, hnutíANO a  TOP 09 nahlas a srozumitelně deklarovala svůj postoj ke koupi KDL.

Náš koaliční názor zní:

Koalice považuje pořízení KDL za obecně prospěšnou věc. Libčice nad Vltavou po dobu více než padesáti let realizovaly většinu kulturních akcí právě zde. Místní občané mají ke kulturnímu domu citový vztah, protože buď oni sami, či jejich rodiče vlastníma rukama KDL vybudovali.

Víme, že nejsou a v dohledné době nebudou k dispozici finanční prostředky, v řádu desítek milionů korun, na stavbu nového kulturního domu.

Zjistili jsme, že ve městě není k dispozici ideální pozemek, který by byl vhodný  s ohledem na umístění i rozlohu pro stavbu kulturního domu.

Jsme přesvědčeni, že ke koupi KDL za přiměřenou cenu máme podporu veřejnosti.

Podmínky koalice pro pořízení kulturního domu jsou:

  • Podporujeme pořízení KDL městem jako věc obecně prospěšnou.
  • Předpokladem koupě je přiměřená cena daná kvalitním znaleckým posudkem.
  • Platba bude rozložena na splátky v čase a nedojde k nestabilitě rozpočtu obce.
  • Při opravě objektu KDL v obecním vlastnictví budeme usilovat o dotace.
  • Budeme ve snaze o zajištění efektivních provozních nákladů usilovat o zcela nové využití budovy.

Směřujeme své úvahy, jak nejlépe využít tento objekt. Tak například uvažujeme o přemístění městského úřadu a knihovny, zřízení minikina a přednáškového sálu, prostoru pro spolky.

Naše koalice vnímá argumenty opozice  jako příležitost k politizaci záležitosti koupě KDL. Bohužel tomu tak bylo již před komunálními volbami v roce 2014 a stejný scénář opozice veřejnosti předkládá i dnes.  A to je velká škoda. Jsme přesvědčeni, že pokud by čistě teoreticky byla vládnoucí silou na radnici opozice, hovořili by jejich představitelé ve věci KDL zcela opačně, to jest pro nákup objektu KDL. Co nás vede k takovému přesvědčení? Zkušenost, neboť před deseti lety, kdy na radnici dominovala politická strana ODS, velmi mohutně bojovala za nákup KDL pro město.

Lapidárně řečeno: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Pavel Bartoš, Liběhrad 2014

Související články