Když se květnovou nocí line duchovní hudba

Již třetím rokem se evangelická farnost zapojí do celostátní akce Noc kostelů. Smyslem akce je umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

 

Jak deklarují tvůrci akce, jde o noc plnou lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Jedná se o kulturní akci poměrně velkého rozsahu, v loňském roce se jí zúčastnilo téměr půl milionu návštěvníků. I my v Libčicích budeme mít příležitost se zaposlouchat různých hudebních žánrů a poslechnout si zajímavou přednášku.

V pátek 29. května o šesté večerní zahájí Noc kostelů pásmo skladeb nazvaných Hudební cesta časem až do doby Husovy. Zcela logicky je letošní ročník zasvěcen především památce 600 let upálení Mistra Jana Husa. Po tomto hudebním vystoupení nás čeká povídání doktora Zdeňka Susy na téma: Husova skutečná osobnost. Mluvené slovo vystřídá varhanní chorál a následuje druhá část přednášky, která pojednává o deformaci Husovy památky. Na závěr si vyslechneme Truvérskou mši Petra Ebena v podání ženského komorního sboru Chrpy.

Tak jako každý rok, i letos bude na farní zahradě připraven doprovodný program pro děti pod taktovkou Blanky Dymáčkové. O děti tedy bude postaráno a dospělí si v klidu a hluboké pokoře, kterou kostelní prostory vyvolávají, mohou plně vychutnat kulturní zážitek.

Uživatelé iPhonů a iPadů mohou využít zdarma dostupné aplikace iKostel, navíc s přímou navidgací k nejbližšímu otevřenému kostelu, můžete se tedy vypravit do Kralup nebo Roztok.

Zveme všechny na letošní Noc kostelů v duchu motta:: Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12

Kateřina Hrachovcová

Související články