Komu to prospívá?

Červencové zastupitelstvo města – část třetí

Cui bono? Známé latinské rčení, jež se dá přeložit: „Komu to prospívá“?  S oblibou je tato latinská fráze užívána v trestním právu, při soudních procesech procesech, a velmi často v politice a podstatou je získán nějaké výhody. Slavný latinský výrok je připisován Cicerovi. Tolik o výroku uvádí encyklopedie. Nyní ale k dalšímu bodu jednání zastupitelstva, kde se budu ptát, jak je uvedeno v nadpise, komu to prospívá.

Opoziční zastupitelka T. Nehasilová (LOS) přednesla návrh, jehož podstatou je, aby každá libčická rodina, jejíž dítě má zákonný nárok a nedostalo se do školky, byla dotována z městského rozpočtu částkou 1200 Kč./měs. (V navrhované rozpočtové kapitole „refundace“ by to činilo  suma sumárum 150 000,- Kč.)

Předkladatelka, která přednesla návrh své politické strany, ale bohužel zazněly i špatné argumenty, které koaliční zastupitele nepřesvědčily.

Představitelé města, musí konat v souladu se zájmy města a jeho obyvatel. Vždy je potřeba hledat kompromis mezi většinovým a menšinovým požadavkem. Jaký je vlastně onen zájem? Rada města doporučila zajistit dostatečnou kapacitu mateřské školy ve stávajícím areálu MŠ a využití kvalitního personálu. Stavba bude realizována s využitím dotace. Když jsme rozhodli vybudovat dětský klub Klubíčko, museli jsme respektovat řadu důležitých podmínek tj. rychlost vybudování zařízení, bezpečnost a pohodlí dětí, stravování, kvalita personálu, finanční dostupnost pro rodiče atp. Rada města, po zvážení všemožných argumentů rozhodla právě z výše uvedených důvodů o Klubíčku.

Bylo řečeno, čí zájmy by měl hájit zastupitel. Klubíčko v areálu základní školy, kde je bezpečno, teplo, strava, prostředí schválené hygienou, kvalifikovaný personál, vybavená dětská třída za cenu 1200 Kč./měs. včetně stravy, je snad dostatečnou kompenzací pro rodiče.  Snažili jsme se při respektování různých požadavků občanů nabídnout většině rodičů standard za nízkou cenu. Spolupracujeme úzce s mateřskou školou a paní ředitelkou Z. Frantovou. Na třídních schůzkách diskutujeme s rodiči a řešíme jejich požadavky.

V Libčicích nad Vltavou jsou i další dvě soukromé školky. Jednou z nich je Máváček a druhou je Lesní školka. Je věcí rodičů kam své dítě umístí.  Na zastupitelstvu zazněl i názor občana Petra Nehasila, který uvedl, že některým rodičům školka Klubíčko nevyhovuje. Například pan Nehasil uvedl, že i z náboženských důvodů. Pak se ptám, zda jeho náboženské představy se naplňují v lesní školce Kulíšek? To je z jeho strany poněkud tragikomická argumentace na podporu lesní školky.

Nehodláme zrušit Klubíčko, propustit personál, přestat vařit a rozprodat hračky, abychom se za čas, až rodiče pochopí, že v soukromých školkách zaplatí tisíce korun na pár dní, dočkali kritiky rodičů a znovu školní dětský klub zakládali. Je smutné, že LOS jako předkladatel návrhu, nepřihlédl  k argumentaci rady města. Mimochodem, Kulíšek již městské peníze dostal, a je otázkou času, kdy se o peníze přihlásí i další soukromé školky.

Pavel Bartoš     starosta

Související články