Krliš

V blízkém okolí našeho města lze navštívit zajímavou lokalitu. Je jí Mohylník Krliš (308 m), archeologické naleziště jižně od obce Tursko. Místo sloužilo jako pohřebiště již v době bronzové (únětická kultura), vlastní mohyla pochází někdy z přelomu období halštatského a laténského.

Zdroj: Wikipedie

Související články