Letecké náměstí

Co se děje na Leteckém Náměstí?

Nejprve výrobna hasicích přístrojů, pak galvanovna –  tomu všemu sloužil areál na Leteckém náměstí v Libčicích nad Vltavou. Bohužel opravdu jen sloužil, než aby byla odpovídající péče věnována i jeho údržbě. Na hlavní budově je přitom ještě dnes poznat, že byla postavena s tou úctou ke stavitelskému řemeslu, která v minulosti dovedla i utilitární stavbu doplnit pěknými detaily. Pro návrh revitalizace byl neméně důležitý i kontext, v němž se areál nachází – Letecké náměstí s malebnou zvoničkou, vzrostlé stromy a historická stavení na jedné straně i řádková zástavba bytovek z minulé éry na straně druhé. K tomu všemu blízkost železniční trati se všemi jejími negativy včetně toho, že vyvolává potřebu parkování, která, resp. příjezd k ní, je dnes realizována zčásti i na pozemcích areálu.V blízkém okolí  je ale takových nedokonalostí víc. Vznikly historicky.

Revitalizace důsledně vychází z kladů místa – areál je vyčištěn od pozdějších utilitárních přístavků, hlavní budova restaurována, nové dostavby jí nijak nekonkurují, řádkovou rytmizací hmot reagují na okolní zástavbu na jedné a sedlovými střechami zas na druhé straně. Hru drobných hmot, které se do veřejného prostoru obracejí svými štíty tak, jak je tradiční gotická parcelace, na jižní straně ukončuje podélná hmota, která tvoří protihlukovou bariéru a zároveň odřezává trojúhelníkový konec pozemku, který tak rozšiřuje potřebný prostor pro veřejný parking u vlakové zastávky. Do náměstíčka obrácené štíty jsou zároveň výkladními skříněmi jednotlivých provozoven – inspirace gotickou parcelací není náhodná, už v té době bylo běžné, že se v jednom domě zároveň žilo a provozovala živnost. Přesně tak jsou koncipovány stavby, otočené k hlavní komunikaci, spojující vlakovou zastávku s náměstíčkem. V souladu s územním plánem se v jejich přízemí odehrávají služby, drobné provozovny, v patře se pak žije. Stavba, obrácená do samotného náměstíčka, dává prostor pro víceúčelovou samoobsluhu, „Žabku“, zahrnující prodej potravin a souvisejícího zboží spolu s občerstvením, kavárnou. V rytmu zástavby byla vynechána i odpovídající volná plocha pro vytvoření venkovního posezení, případně dětského hřiště či jiné aktivity, kterou bude budoucí provoz vyžadovat.

Tak, jako je  strana areálu směrem k hlavní komunikaci a náměstíčku, kde je provoz,věnována službám, je druhá strana ponechána intimní, slouží k bydlení. To ale nebrání tomu, aby pěšina, vedoucí podél, byla rozšířena na plnohodnotnou komunikaci. Ta železniční zastávku propojí s dalším parkovištěm, které, vybudováno ve spolupráci s obcí, dále rozšíří parkovací kapacity. Skládanka drobných hmot je nejen malebná, ale z hlediska budoucnosti i logická – dovoluje postupnou realizaci, je dostatečně flexibilní na to, aby uměla reagovat na v čase se měnící potřeby místa. Jedna konstanta ale zůstává zachována – stávající zeleň. Projekt je nyní v kompetenci stavebního úřadu a bude v měsíci červnu představen veřejnosti.

Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha

Související články