Co bychom měli vědět o našem městě

 Naše město rychle mění svou tvář a v důsledku bytové výstavby, do města přibylo mnoho nových obyvatel. Věříme, že nejenom noví občané, ale i starousedlíci se rádi seznámí s historií Libčic nad Vltavou.

Internetová encyklopedie Wikipedie uvádí, že Libčice jsou nejníže položeným místem okresu Praha-západ, a to ve výšce 170 m n. m. Prochází jimi významná železniční trať Praha-Děčín, která má na území města stanici Libčice nad Vltavou a zastávku Libčice nad Vltavou-Letky. S Máslovicemi na druhém břehu Vltavy spojuje Libčice přívoz. Nynější obec vznikla spojením tří samostatných vsí v roce 1924, a to Libčic, Chýnova a Letek. Městys Libčice nad Vltavou byl povýšen na město vládou Československé republiky v roce 1948.

Územní osídlení se datuje do období paleolitu. Podle nálezů archeologové určili tři velké sídelní skupiny tvořené lidskými obydlími a pohřebišti z pravěku. Byla zde rovněž objevena keltská vesnice. Nálezy z Libčic nad Vltavou jsou známým pojmem v české archeologii.

První písemná zmínka je v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993. Později Libčice náležely ke zbraslavskému panství a k panství Nelahozeves. Původně zemědělská oblast se začala v polovině 19. století průmyslově rozvíjet zásluhou železniční dráhy.

Znak užívá město Libčice nad Vltavou již několik desítek let. Sukovitá ostrev navazuje na historii spojenou s Břevnovským klášterem. Právo užívat prapor bylo městu uděleno v roce 1999. Prapor je proveden ve stejné barevnosti jako znak města. V modrém poli je stříbřitá ostrev. Střední část symbolizuje řeku Vltavu.
Dlouhou tradici má Libčické posvícení, které se koná každoročně první víkend následující po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Posvícení má bohatý kulturní a sportovní program, který se odehrává na mnoha místech ve městě.

Na místě původního románského, později goticky přestavěného kostelíku byl v letech 1763 až 1766 postaven barokní kostel sv. Bartoloměje. Malby připomínají mučení sv. Bartoloměje, sv. Josefa a dalších světců. Zvon sv. Bartoloměj přečkal všechna válečná období v minulosti, kdy se zvony zabavovaly. Kostel je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.
Původní katolický hřbitov se nacházel vedle kostela sv. Bartoloměje. Roku 1854 byl zřízen nový hřbitov. Jeho zajímavostí a zároveň kulturní památkou je socha Krista v nadživotní velikosti, která zdobí jeden z hrobů. Autorem je sochař František Bílek.
Výstavba českobratrského evangelického chrámu byla zahájena roku 1863. Kostel je postaven ve stylu dobového historismu. Na průčelí je umístěna deska s Husovým reliéfem. K libčickému kostelu bylo přiděleno mnoho dalších obcí, neboť je jediným českobratrským evangelickým chrámem v okolí.
Evangelický hřbitov byl již před vznikem kostela vybudován mimo obydlené území města.
K aktivnímu využití volného času slouží koupaliště, které se nachází v přírodním areálu obklopeném zelení. Kromě plaveckého a dětského bazénu mohou návštěvníci využít rozsáhlé travnaté plochy, nově upravený park, několik sportovních hřišť a restauraci.

S pravým břehem Vltavy spojuje Libčice nad Vltavou přívoz pro pěší a cyklisty. Jezdí podle pravidelného jízdního řádu včetně sobot, nedělí a svátků.
Technickou zajímavostí na levém břehu Vltavy je vodní elektrárna, která byla zprovozněna roku 1998. Technologické zařízení tvoří dvě soustrojí s horizontálními přímoproudými Kaplanovými turbínami. Okolí elektrárny je parkově upraveno a slouží veřejnosti jako odpočinkové místo.

Cesty po pravém i levém břehu Vltavy pro svou romantickou polohu a klid lákají k pěším a cyklistickým výletům.

Související články