1. Ing. Bartoš Pavel, MBA

  2. Ing. Lain Jiří

  3. Ing. Urbánek Vladimír

  4. JUDr. Lužová Jiřina

  5. Hykeš Tomáš

  6. Bartíková Hannah

  7. Trdlica Jiří