Sdružení nezávislých kandidátů Liběhrad pracuje již dvě volební období na zajištění prosperity našeho města. Úspěšné splnění předchozích volebních programů nás opravňuje nabídnout občanům nejen pokračování ve zvelebování města a jeho údržbě, ale i další rozvoj a řadu nových možností. Úkoly, které si dává Liběhrad na volební období 2014 – 2018 mají za cíl zlepšovat životní podmínky libčických občanů, podpořit rozvoj školství, kultury, sportu i sociálních potřeb, dohlédnout na zlepšování životního prostředí, budovat a udržovat infrastrukturu města.

V jednotlivých oblastech rozpočtu města si stanovujeme tyto cíle:

I.  ŠKOLSTVÍ

 • zvýšíme prostředky fondu školského rozvoje na financování mimoškolských aktivit

 • připravíme a zavedeme „Program podpory vzdělávání“, který kromě jiného zajistí finanční podporu sociálně slabších rodin tak, aby jejich děti nebyly vyloučeny ze školou pořádaných aktivit (plavání, kroužky, škola v přírodě, stravování, financování asistentů pedagoga)

 • posílíme prostředky na opravu budov ZŠ, MŠ a ZUŠ

 • ve spolupráci s vedením ZŠ se budeme finančně podílet na pokračování modernizace výuky (další interaktivní tabule, tablety, elektronické knihy, výukové programy, testy…)

 • v ZUŠ dokončíme opravu fasády, střechy, oplocení a revitalizaci zahrady

 • zvýšíme počet služebních bytů pro pedagogické pracovníky ve školství

 • rozšíříme kapacitu MŠ dle aktuální potřeby

 • v MŠ se budeme finančně podílet na postupné obnově a doplnění hraček, pomůcek pro výuku a sport dětí v rámci vzdělávacích programů

 II. VNITŘNÍ SPRÁVA

 • stejně jako v minulosti budeme promyšleně snižovat výdaje na administrativu města

 

III. KULTURA A SPORT

 • podpoříme nové aktivity zájmových skupin a spolků

 • v rámci podpory volnočasových aktivit občanů vybudujeme bruslařskou in – line dráhu a skate park

 • ve spolupráci s firmou Lesy ČR a.s. zřídíme lesopark a naučnou stezku v části Chýnovského háje

 • zvýšíme částku na financování rozmanitých kulturních aktivit občanů

 IV. SOCIÁLNÍ OBLAST

 • zlepšíme způsob poskytování sociální výpomoci potřebným občanům

 • budeme usilovat o výstavbu zdravotně sociálního zařízení popřípadě LDN v katastru města

 • provedeme rekonstrukci budovy pečovatelské služby

 • vybudujeme mateřské centrum s klubovnami pro mládež

 V. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • zpracujeme a realizujeme studii dalšího rozvoje místního koupaliště se zaměřením na děti (osazení dalších herních prvků, stavba srubu…), na čistotu vody (filtrace) a celkového zlepšení poskytovaných služeb

 • dokončíme základní opravy bytů a domů v majetku města

 • provedeme rekonstrukci parku na náměstí Svobody

 • zvýšíme počet míst pro třídění komunálních odpadů

 VI. DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 • Plánujeme provést celkovou rekonstrukci ulic: Družstevní, Pod Viničkou, Letecká – prostor před domem č.p. 802, Letecká – prostor před domem č.p. 491

 • dokončíme napojení všech domů na kanalizační síť

 • plánovitě opravíme potřebné chodníky

       

Nezávislí kandidáti za SNK Liběhrad 2014 v.r.