Městské granty jdou do finále

Druhé kolo žádostí o tzv. městské granty se uzavře poslední den v červnu. Žadatelé, soukromé osoby, nebo zájmové organizace mohou žádat o příspěvek na aktivity konané v Libčicích v druhé polovině roku.

Celkově je na toto kolo vyčleněno 150 tis. Kč a jedná se o částku, která nebyla vyčerpána v prvním pololetí. Každý žadatel si může zažádat v jedné žádosti až o 50 tis. Kč. Rozhodnutí grantové komise bude známo zhruba v polovině července. Proces rozhodování zahrnuje posouzení žádostí grantovou komisí, která na základě vybraných kritérií přidělí body a doporučí výši finanční částky.

Kritériem pro zhodnocení žádosti je:

  1. potřebnost
  2. dosavadní zkušenosti žadatele
  3. a finanční přiměřenost.

Nově je třeba uvést vlastní finanční spoluúčast, k této okolnosti bude také přihlédnuto. Vlastní rozhodnutí a přidělení peněz je již v kompetenci rady města. Úspěšný žadatel následně s městem uzavře smlouvu na jejímž základě jsou peníze vyplaceny. Tato smlouva žadatele zavazuje k účelnému čerpání financí a v případě jeho nedodržení k vrácení peněz.

Přesný recept na úspěšnost žádosti neexistuje. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a musí co nejlépe popisovat daný projekt. Hlavní důraz je však kladen na obsah žádosti – tedy vlastni náplň plánované aktivity.

Přeji všem žadatelům mnoho úspěchů při získávání finančních prostředků i při organizaci uvažovaných projektů.

Vít Penížek

Související články