Nová opatření v případě povodní

Čas již odnesl akutní následky povodní v roce 2013, nicméně je nutné být ve střehu. Voda je nevyzpytatelný živel.

Začátkem roku 2015 proběhlo terénní šetření únikové trasy od Vltavy. Jednoho lednového dne se sešli vybraní zastupitelé Libčic, aby přímo na místě diskutovali, jak v případě opakované živelné katastrofy zajistit dostupnost do lokality Hašlerovy ulice směrem od evangelického hřbitova. V současné době tudy vede lesní pěšina, která není sjízdná. Nejedná se o oficiální cestu, která by byla zanesena v Katastru nemovitostí. Jde jen o zvykovou pěšinu, která vede přes lesní pozemky patřící několika soukromým majitelům.

Uvažovaná cesta by měla vést novou zástavbou Hašlerovy ulice směrem k lesu a úvozem, který končí u hřbitova. Již na podzim roku 2014 byla zbudována přístupová cesta k lesu se štěrkovým povrchem. Nicméně terén v lese neumožňuje postavit plnohodnotnou komunikaci. Vše je zatím ve fázi uvažovaných alternativ. V tuto chvíli Rada města schválila záměr jednat s majiteli pozemků a uvažovaný prostor městem vykoupit.

Lidé zasažení povodněmi před dvěma roky na tuto dobu nevzpomínají s příjemnými pocity. Všichni obyvatelé z domů před tratí byli nuceni se odstěhovat, opustit svůj majetek a obávat se v jakém rozsahu budou následné škody. Ti, kteří nebyli přímo zasaženi vodou, na tom byli podstatně lépe, ale zůstali zcela odříznuti od okolí a bez elektřiny.

Asi největší problém paradoxně představovala voda, tedy pitná voda. Do této části obce není dotažen vodovod a kanalizace, takže pro místní obyvatele je jediným zdrojem vlastní studna s čerpadlem poháněným elektrickou energií. Transformátor zásobující elekřinou tuto oblast se bohužel nachází v záplavové zóně blízko řeky a je při povodních vypínán. Stav by se měl v letošním roce změnit, společnost ČEZ plánuje přesunutí trafostanice ze současného místa přímo do Hašlerovy ulice, mimo záplavovou zónu.

Vít Penížek

Související články