Přeložka silnice II/240 a obchvat Kralup nad Vltavou

Jaký je vývoj ve věci obchvatu Kralup nad Vltavou?
Zhruba před rokem se psalo:
Obchvat Kralup dostal zelenou
KRALUPY / PRAHA – Tíživou dopravní situaci na Kralupsku a v severní části okresu Praha-západ pomůže vyřešit přeložka komunikace II/240. V úterý 12. května se na tom shodli hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a ministr dopravy Dan Ťok. „S panem ministrem jsme se dohodli, že výstavba přeložky komunikace je pro Středočeský kraj i pro Ministerstvo dopravy dále prioritou a chceme ji realizovat co nejdříve. O tomto záměru jsme již také informovali starosty dotčených obcí,“ uvedl hejtman Miloš Petera.
Plánování obchvatu, který měl být původně součástí silnice první třídy a mělo jej postavit Ředitelství silnic a dálnic ČR, je nyní opět na Středočeském kraji. Obchvat bude silnicí druhé třídy, jeho stavba i údržba bude tudíž spadat pod kraj. Plánovaný projekt bude součástí přeložky silnice II/240, která povede z Tuchoměřic u Prahy přes Úžice u Kralup nad Vltavou a propojí rychlostní chomutovskou silnici R7 s teplickou dálnicí D8.
„Pro stavbu obchvatu je již vydané územní rozhodnutí a příprava bude dále pokračovat. Zatím ale nejsou vykoupené pozemky. Důležité je, že jsme od pana ministra dostali příslib financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jakmile dostaneme příslib financování stavby od Ministerstva dopravy písemně, zařadíme projekt přeložky II/240 do plánovaných investic Středočeského kraje,“ doplnil hejtman Petera.
Stavba by měla začít nejpozději do čtyř let. Samotný obchvat Kralup bude stát zhruba jednu miliardu korun. Přeložka silnice bude dlouhá asi 20 kilometrů, vyjde přibližně na 4 miliardy korun a její výstavba potrvá asi tři roky.
Počátkem tohoto roku (2016) se psalo:
Kraj chce postavit propojku mezi dvěmi dálnicemi a také obchvat Kralup nad Vltavou. Už se ví, kdy by se mělo začít stavět.
Co ale chybí v únoru 2016?
Chybí souhlas Vlády ČR
Středočeský kraj bude stavět propojku mezi dálnicemi D7 a D8 včetně obchvatu města Kralupy nad Vltavou. Snaha spěje k úspěšnému cíli, protože centrální komise Ministerstva dopravy odsouhlasila, aby příprava a realizace akce „Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I., II., III. etapa“, a to včetně výkupu pozemků, byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Podle hejtmana Petery je tímto krokem zajištěno financování celé investorské přípravy a stavebních prací. Realizací stavby Středočeský kraj pověřil Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Vláda ČR o tom bude během následujícího měsíce také bude jednat a ještě musí financování schválit. „Stane-li se tak, Středočeský kraj završí své dlouholeté úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování této významné dopravní tepny v kraji,“ řekl Miloš Petera.
Výstavba v letech 2020 – 23
Podle předpokladů by stavební práce měly proběhnout ve třech etapách v období od září 2020 do prosince 2023. Měly by stát skoro 4,5 miliardy korun s DPH.
I. etapa 1 653,363 mil. Kč bez DPH (tj. 1 977,574 mil. Kč včetně DPH)
II. etapa 1 755,779 mil. Kč bez DPH (tj. 2 115,988 mil. Kč včetně DPH)
III. etapa 500,502 mil. Kč bez DPH (tj. 600,368 mil. Kč včetně DPH)
Dálnice D7 a D8 jsou v současné době propojeny silnicí II/240, která prochází několika obcemi a po silnici II/101 v Kralupech nad Vltavou. Most TGM v Kralupech nad Vltavou je prvním mostem určeným pro dopravu severně od Prahy. Tato trasa je proto využívána pro dopravu jako spojnice uvedených dálnic a je k tomu silně dopravně zatížená. Pro Kralupany to znamená zvýšenou hlukovou i ekologickou zátěž.

Jaký je stav v květnu 2016?

Vláda o obchvatu Kralup jednala, a přislíbila financování z fondu dopravní infrastruktury.

Rukavice je na straně Středočeského kraje.

Budeme se těšit na další vývoj situace kolem obchvatu Kralup. Měly by být v dohledné době.

Zdroj: Internet

Související články