Detaily k projektu „oživení libčické náplavky“

Dne 8. července v příjemném prostředí restaurace Na koupališti v Libčicích nad Vltavou proběhlo představení projektu města „Oživení libčické náplavky“. Součástí prezentace byla diskuse účastníků o souvisejících rozvojových tématech – náplavka, cyklostezky, přemostění Vltavy, skatepark a vybudování komunikace na propojení náplavky a areálu AFK v Letkách.

Prezentaci revitalizace libčické náplavky provedl její autor Ing. arch. Patrik Hoffmann z architektonického atelieru Hoffmann. Problematiku dotačního managementu daného projektu vysvětlila paní Vedrana Ajdin Stříbrná ze společnosti ZIK ZAK s.r.o.

Z prezentace vyplynulo, že primárním cílem tohoto projektu, je zlepšení sociálních, kulturních a sportovních možností našeho města napříč generacemi. Dalším efektem, je propojení Libčic nad Vltavou s okolními obcemi (cyklostezka a cyklolávka), a tím i k zviditelnění města v rámci regionu.

Vizí projektu je vytvořit smysluplný sportovní a kulturní komplex v oblasti od libčického přívozu až po areál AFK v Letkách maximálně využít možností financování z dotací fondů EU. Je samozřejmostí, že projekt bude zapracován do strategického plánu rozvoje města.

Budeme usilovat o to, aby projekt, jehož nositelem bude město Libčice nad Vltavou, byl zaštítěn Středočeským krajem, Hlavním Městem Praha, Povodím Vltavy a významnými podniky v okolí řeky Vltavy.

Celý projekt je nyní rozdělen do tří částí:

 

  1. Revitalizace libčické náplavky – nositel projektu Město Libčice nad Vltavou, architekt: Ing. arch. Patrik Hoffmann, dotační management:  ZIK ZAK s.r.o. Vedrana Ajdin Stříbrná
  2. Dokončení levobřežní trasy cyklostezky mezi Libčicemi nad Vltavou a Řeží včetně propojení náplavky a sportovního areálu AFK v Letkách  – nositel projektu Dobrovolný spolek obcí Údolí Vltavy
  3. Lávka pro cyklisty a pěší přes Vltavu – nositel projektu Město Libčice nad Vltavou

 

Závěrem bylo dohodnuto, že k projektu budou zpracovány materiály, které budou ke stažení na webu města, aby se široká veřejnost mohla seznámit s problematikou. Projekt revitalizace libčické náplavky bude zařazen na jednání zastupitelstva města.

Témata byla autory kvalitně prezentována a bohatá diskuse přítomných naznačovala značný zájem veřejnosti o projekt. Dík za informace patří Patriku Hoffmannovi, Vedraně Ajdin Stříbrné, Petru Kosíkovi, Jaroslavu Knoškovi a zejména diskutujícím občanům.

Pavel Bartoš

 

Související články