Podjezd k náplavce zůstane bez zrcadel

Diskusi kolem možného umístění dopravních zrcadel v podjezdu k náplavce vyřešili odborníci.

V posledním období byla několikrát otevřena diskuse o řešení lepší přehlednosti pro dopravu v pojezdu k náplavce. Podjezd je relativně rušný jak s ohledem na automobilovou dopravu, tak se zde pohybuje i relativně velké množství chodců směřujících za odpočinkem k Vltavě.
Řešili jsme možnost zlepšení bezpečnosti a zajištění lepšího rozhledu chodců i řidičů umístěním dopravních zrcadel. Názory se lišily, jedna skupina zastávala umístění zrcadel, druhá naopak jejich umístění viděla jako negativní prvek, který by umožnil zrychlený pohyb automobilů s vyšším rizikem přehlédnutí chodců.

Z toho důvodu město požádalo Oddělení dopravy a správy komunikací městského úřadu Černošice, jako silniční správní úřad pro danou komunikaci, o stanovisko. Přesněji, město přímo zažádalo o umístění panoramatického zrcadla. Úřad po projednání s Policií ČR tuto žádost zamítl s tím, že rozhledové poměry jsou dostatečné a jeho umístění by bezpečnost dopravy v daném místě nezlepšilo.

Dopravní inženýr vydal stanovisko, ve kterém nedoporučuje osazení zrcadel. Zrcadla umožňují urychlovat dopravu. Vzhledem k většímu výskytu chodců na obou místech je takové řešení kontraproduktivní. Naopak je třeba, aby řidiči co nejvíce zpomalovali a byli ostražití. Dalším faktem je jízda do přítmí. Je zde možnost přehlédnutí chodce nebo dítěte.

Jaroslav Čermák

Z dopravního hlediska toto místo není šťastné a rád bych apeloval na všechny řidiče, ale i chodce, aby zde jezdili a chodili s co největší opatrností a obezřetností. Tak tedy: řidiči nohu z plynu a chodci raději při kraji.

Vít Penížek

Související články