Pozvánka na 5. jednání zastupitelstva

Dnešní zastupitelstvo přináší několik bodů, které budou jistě velmi zajímat obyvatele Libčic. Týkají se budoucího rozvoje  města, ale i dvou vyhlášek, které mohou změnit běžný život ve městě.

První dva body jednání se týkají projektů, které mohou rozšířit občanskou vybavenost ve městě a možnost trávení volného času. Ani jeden z nich není zcela novým tématem, který by nebyl v blízké či vzdálenější minulosti projednáván. Hned prvním bodem jednání je možnost odprodeje pozemku společnosti RHG pro vybudování zdravotně sociálního domu. Tato společnost ve městě již v minulotsi o vybudování takového objektu usilovala, ale jednání s městem o možném prodeji vhodného pozemku nedospěla k závěru. Nyní by společnost RHG ráda získala pozemek v místě tzv. seřadiště.

Druhým bodem jednání je projekt „Oživení libčické náplavky“.  Tento projekt byl v jiné podobě připravován již v roce 2010, ale nodošlo k jeho realizaci. Začátkem července byla představena nová verze projektu, která nezahrnuje pouze vlastní oživení náplavky, ale v dalších etapách zahrnuje i vybudování cyklostezky, která by propojila Libčice s Letkami a dále by na ni mohla navazovat cyklostezka až do Řeže.

Dalším z bodů jednání je návrh spolku LOS na vyčlenění finančních prostředků jako příspěvku pro rodiče dětí, které z kapacitních důvodů nemohou využít služeb mateřské školky a nechtějí navštěvovat dětský klub Klubíčko. Právě ten město financuje jako náhradu za neumístění dětí ve školce. Spolek navrhuje možnost udělení příspěvku 1200 Kč/měsíc rodinám dětí, které se nedostaly do školky.

Zajímavými body jednání jsou i dvě vyhlášky. Jedna z vyhlášek se týká plošného zákazu provozování automatů a jiných sázkových her na území města. Opět se tedy zastupitelé vrátí k tématu, které bylo v minulosti řešeno. V roce 2013 byla nejdříve schválena vyhláška o zákazu hazardu, ale ještě než začla platit, byla její platnost o dva roky posunuta. Nyní se tedy téma plošného zákazu opět otevírá. Další bod týkající se vyhlášek je novelizace již platné vyhlášky o veřejném pořádku. Zde se bude jednat o zrušení bodu vyhlášky, který dovoluje obcházet problematiku rušení nočního klidu hlasitou hudbou tím, že je akce ohlášená jako soukromá oslava narozenin.

Projednávat se bude i strategický plán města.  Spolek LOS přichází s návrhem o vytvoření širší pracovní skupiny, která nebude zahrnovat pouze zástupce politických uskupení v zastupitelstvu, ale bude zahrnovat i zástupce společenských a sportovních organizací, podnikatelských subjektů a veřejnosti.

Celý program jednání zastupitelstva obsahuje více bodů jednání, toto je pouze výběr hlavních témat. Celý program je zveřejněn na úřední desce nebo ho naleznete na webu města www.libcice.cz.

Vít Penížek

 

Související články