Příběh letiště Vodochody

  1. Představení letiště

Internetová encyklopedie Wikipedie o Letišti Vodochody uvádí, že se jedná o mezinárodní neveřejné civilní letiště nacházející se po obou stranách hranice okresů Mělník a Praha-východ, přibližně 7 km severně od okraje Prahy, především v katastrálních územích Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod obce Vodochody,  svými okraji zasahující též do katastrálních území Máslovice, Zlončice, Postřižín a Klíčany. Nachází se severně od vesnic Máslovice, Vodochody a Hoštice, jižně od vesnic Postřižín a Dolínek a města Odolena Voda, západně od vesnice Panenské Břežany. Je součástí areálu podniku Aero Vodochody. Disponuje hlavní, 2500 m dlouhou asfaltobetonovou ranvejí a 1400 m dlouhou záchrannou dráhou. Zpevněná přistávací plocha na místě dnešního letiště vznikla v roce 1942, kdy ji využívala německá armáda. Po druhé světové válce vznikl v její blízkosti nový areál letecké továrny Aero (zprovozněn v roce 1953), která původní německé letiště začala využívat. Po privatizaci společnosti Aero společnost PENTA) došlo k oddělení letiště od továrny a vzniku nové společnosti. Firma Letiště Vodochody, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v listopadu 2007.

  1. Záměr rozšíření letiště

V únoru 2009 podala na Ministerstvo životního prostředí záměr přeměnit stávající firemní letiště na mezinárodní letiště pro nízko nákladové společnosti. Je plánována přestavba letiště na moderní mezinárodní veřejný terminál, který by měl konkurovat ruzyňskému letišti. Jeho maximální kapacita má být 35 000 pohybů letadel ročně a přeprava 3,5 milionu cestujících. Proti záměru se od samého počátku postavily okolní obce, které 25. června 2009 v Kralupech nad Vltavou ustanovily Sdružení proti letišti Vodochody. V roce 2010 proběhla ve 12 obcích místní referenda, v nichž se obyvatelé vyjádřili vždy proti záměru. Jen pro zastupitele v obci Odolena Voda nebylo referendum závazné, protože se nedostavilo požadovaných 35 % obyvatel. Záměr původně schválil i Středočeský kraj za vedení bývalého hejtmana Davida Ratha. V roce 2013 se nové krajské vedení s hejtmanem Josefem Řihákem vyjádřilo proti záměru rozšířit letiště, protože „nebyly vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených provozem dopravního terminálu“. Vedení kraje se také domnívá, že „studie EIA je chybná, neboť nepočítá se synergickými vlivy stavby“ a „nezohledňuje, že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní zátěž“. Iniciativě Stop Letišti Vodochody vadí, že studie EIA obsahuje 124 právně nevymahatelných podmínek. Počítá se s tím, že na letiště by mohla létat většina letadel typu Boeing 737 a Airbus A320, denně by mělo být odbaveno 48 letadel.

  1. Boj proti rozšíření letiště

Záměr akciové společnosti Penta Investments na vybudování veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech i nadále trvá. Představitelé obcí dotčených plánovanou výstavbou se rozhodli sdružit se ve společném postupu proti těmto plánům. Ve čtvrtek 25. 6. 2009, bylo v Kralupech nad Vltavou ustanoveno Sdružení proti letišti. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů, deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci  rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště. Signatáři memoranda jsou tyto obce: Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, úžice, Veltrusy a Zlončice. Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 milionů odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané budou v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystavení riziku leteckých havárií.

  1. Zrušení posudku EIA k rozšíření letiště Vodochody

Ministr Richard Brabec na konci dubna 2014 prohlásil, že souhlasné stanovisko, které odsouhlasilo MŽP za éry jeho předchůdce Tomáše Podivínského v říjnu 2013, hodlá přezkoumat. Ministerstvo životního prostředí 13. 6. 2014 zrušilo dříve vydané stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště Vodochody. Stalo se tak po objektivním přezkoumání dokumentace vlivu záměru na životní prostředí  a procesu jejího posuzování. Na pochybení v nich opakovaně upozorňovali starostové 13 okolních obcí zastupující téměř 30 000  jejich obyvatel.

Pavel Bartoš

Zdroj: Internet

Související články