Příběh libčické náplavky

Červencové zastupitelstvo města – část druhá

Libčická náplavka a její revitalizace, byla druhým bodem jednání letošního červencového zastupitelstva města.

Na počátku je nutná malá rekapitulace, jak to bylo s náplavkou. Myšlenka revitalizace náplavky a její financování z dotačního titulu byla na programu jednání orgánů města již před rokem 2010. Byl to tedy již od samého počátku projekt města Libčice nad Vltavou a nikoli soukromá iniciativa několika jedinců. Pokud na přípravě akce někdo ze zastupitelů pracoval, bylo to v rámci jeho kompetencí a za peníze města. Pokud někdo z dnešních zastupitelů na projektu náplavky pracoval, bylo to na podkladě obchodní smlouvy a odměny s architektem Hoffmanem. Nic na tom nemůže změnit ani fakt, že část zastupitelů, kteří se před volbami v roce 2010 politicky oddělili od OS Liběhrad, si libčickou náplavku v roce 2014 zvolilo jako „hlavní motiv“ či eso jejich volebního programu. Fakt, že LOS ani s „přisvojenou“ náplavkou nebyl v komunálních volbách úspěšný, je jiný příběh. Nyní, ve třetím volebním období OS Liběhrad, kdy jsme se 9 let věnovali dokončení obecních komunikací, chodníků, střech, fasád, vodovodů a kanalizací a revitalizaci prostoru bývalé Kolonie, jsme spolu s koaličními partnery ANO 2011 a TOP 09 rozhodli uskutečnit „spící projekt“ revitalizace libčické náplavky. Výchozím materiálem byl  projekt Ing. Arch. Patrika Hoffmanna z roku 2010. Jsme přesvědčení, že z různých hledisek nastal vhodný čas pro realizaci tohoto záměru.

A nyní k jednání zastupitelstva města o tématu náplavka

Zastupitelé za LOS předložili v reakci na mou současnou iniciativu a následné jednání Rady města o náplavce návrh obšírného usnesení zastupitelstva, kde požadovali v podstatě souhlas zastupitelstva města s revitalizací náplavky podle původního projektu architekta P. Hoffmanna ve verzi, jak byl předložen na stavební úřad v roce 2010 včetně rozpočtu cca. 17 milionů Kč.

Koalice Liběhrad ANO 2011 a TOP 09 požadovali v dosti otevřeném protinávrhu souhlas zastupitelstva města s revitalizací náplavky s tím, že původní projekt architekta P. Hoffmanna ve verzi předložené na stavební úřad v roce 2010 bude schválen v investiční komisi a Radě města.  Případné změny by architekt přepracoval. Koaliční zastupitelé totiž rozporovali původní, pět let neaktualizovaný rozpočet ve výši 17 milionů Kš. Naše koalice kladla důraz především na transparentnost a snížení rozpočtu projektu. Po úpravách by projekt náplavky měl být znovu odsouhlasen v zastupitelstvu města.

Nakonec byl přijat kompromisní návrh ODS, který pověřuje starostu města, aby nejpozději do 1.9.2015 zajistil svolání mimořádného pracovního zastupitelstva k tématu oživení libčické náplavky. Tento návrh považuji za rozumný.

Věřím, že brzy dojde ke shodě všech zastupitelů ve věci zadání úpravy projektu revitalizace libčické náplavky, včetně realizace propojení cyklostezky po levém břehu řeky Vltavy. Pak by to byl šťastný konec příběhu libčické náplavky, který by mohl spojovat naše občany napříč generacemi.

Pavel Bartoš, starosta

Související články