Proč nemá opozice své lidi ve výborech?

Půl roku po komunálních volbách stále nemá ODS a hnutí LOS své lidi ve výborech zastupitelstva města. Proč?

Zákon o obcích v příslušné pasáži říká, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno volit z řad členů zastupitelstva starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce, stanovit počet radních, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.

Na ustavujícím zastupitelstvu města po podzimních komunálních volbách 2014 došlo k řádné demokratické volbě starosty, místostarosty a orgánů zastupitelstva včetně výborů. Koalice Liběhrad 2014, TOP09 a ANO 2011 měla od počátku upřímnou snahu podpořit nominační návrhy opozice. Vše však  bylo zmařeno hned na počátku, ještě před  samotnou volbou orgánů ZM, a to prohlášením hnutí LOS, ve kterém neuznalo řádně zvoleného starostu a radu města. Koalice toto chování opozice považuje za zbytečné a vzdorovité gesto, kterým spolek LOS sám negativně předznamenává jakoukoli spolupráci. Přesto jsme ochotni s LOSem a ODS o nominaci do výborů ZM jednat. Naší podmínkou ovšem je odvolání prohlášenípřednesené panem Harazinem na ustavujícím zastupitelstvu napadající starostu a radu města. Další podmínkou je, že ODS nebude nominovat Ing. Chrtovou, která bohužel svým často agresivním a nekorektním jednáním ztratila naši důvěru.

Naši důvěru naopak má řádně zvolený starosta města Pavel Bartoš a opakované útoky najeho osobu považujeme za zcela neopodstatněné. Starosta obdržel od voličů 645 hlasů, čímž získal první místo a jasnou nominaci na pozici starosty. Je škoda, že si opozice stále nechce uvědomit, že nynější stav rozložení sil na radnici je výsledkem přání voličů, a jsou to právě oni, kteří rozhodli o odsunutí Ing. Chrtové na periférii voličského zájmu s pouhými 200 hlasy.

Věříme, že představitelé opozice objektivně posoudí svůj volební neúspěch a budou respektovat vůli voličů a přizpůsobí se jí.

Rada města

Související články