Prostranství před katolickým kostelem se nově zazelená. Snad brzy.

Město se rozhodlo investovat do revitalizace plochy před katolickým kostelem sv. Bartoloměje 500tis. Kč. Výběrové řízení na dodavatele se zatím neuskutečnilo, ale materiály pro stavební povolení jsou již kompletní.

Jako volení zastupitelé města si uvědomujeme osobní odpovědnost, že jakékoli zásahy a úpravy musí být provedeny velmi citlivě a s ohledem na historickou a architektonickou hodnotu daného místa.
Nyní máme k dispozici architektonickou studii, která si klade za cíl rozvrhnout jednotlivé části prostoru a stanovit jejich další využití.  Současně navrhuje použití vhodných stavebních materiálů při realizaci celé akce. Skicu řešení můžete posoudit na obrázku. V současnosti je již také vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na realizaci těchto úprav.
Co všechno tyto úpravy představují? Je to především vybudování přístupových cest ke kostelu, vstupu na farní zahradu, vybudování parkoviště (přesněji zpevněné plochy pro parkování), prodloužení chodníku od restaurace Skleník kolem křižovatky do Vltavské ulice. Katolická farnost také uvažuje o doplnění prostoru před kostelem malou sakrální architekturou, křížkem na podstavci, který by byl umístěn mezi dvě vzrostlé lípy.
Problémem je výběr vhodného materiálu na přístupový chodník a parkoviště tak, aby byl barevně a strukturou v souladu s již vybudovanou částí chodníku v prostoru kostela a v případě parkoviště není nezanedbatelné vzít v úvahu jeho následnou údržbu. Architektonická studie navrhuje vybudovat štěrkové parkoviště, jehož údržba a provozování je oproti zatravňovacím tvárnicím osetých trávou značně problematická. V každém případě je cílem vedení města tuto akci zrealizovat ještě v letošním roce.
Ing. Vladimír Urbánek, radní
Liběhrad 2014
VÝTAH Z ARCHITEKTONICKÉ STUDIE:
Koncepční řešení revitalizace místa vyzdvihuje jeho pozitiva  –  jedná se o území s historicko-turisticky-rekreačním potenciálem, předností je strategicky výhodná poloha místa a napojení na vlakové nádraží, cyklostezku a Náplavku (území u řeky). Smyslem projektu je zlepšení kvality života místních obyvatel a návštěvníků, dominantou jsou nepochybně cenné prvky území – architektura kostela, vzrostlá zeleň apod.
Studie proto řeší nezpevněné plochy, chybějící prakovací místa (jak již bylo řečeno), chybějící místa k odpočinku, nevzhledné okolní prvky, ploty k sousedním pozemkům a nedostatečnou koncepci zeleně.

Související články