Setkání jubilantů na radnici

21.4.2016 se v obřadní síni konalo slavnostní posezení třinácti pozvaných libčických občanů, kteří k tomuto datu oslavili významné životní jubileum 80, 85 a 90 let. Tento druh setkání uspořádalo vedení města poprvé, neboť donedávna chodil pan starosta gratulovat jubilantům k nim domů.

Z reakcí všech přítomných se ukázalo, že se společné setkání a popovídání si s panem starostou Bartošem a místostarostou Lainem při lehkém občerstvení s chlebíčkem, dortem a kávou, osvědčilo. Malí muzikanti ze ZUŠ v úvodu zahráli několik skladeb na flétny a děti ze školky přednesly roztomilé básničky.

A pak už se vzpomínalo, ale nejen to. Velmi brzy vyšlo najevo, že dámy a pánové i ve svém věku pozorně sledují, co se ve městě děje, čtou Libčické noviny a velmi se zajímají o to, co se bude u nás dít v budoucnu. Skvělý důkaz toho, že věk je jenom číslo.

Ještě jednou touto cestou gratulujeme všem jubilantům, přejeme jim hlavně dobré zdraví a těšíme se, že za pár let společně oslavíme jejich další životní jubileum.

Související články