Setkání rodičů v Klubíčku

Včera proběhla schůzka starosty města Pavla Bartoše a rodičů v prostorách dětského klubu Klubíčko.

Zastupitelé města začátkem května odsouhlasili provozování Klubíčka i v příštím školním roce. Ve čtvrtek 25. 6. se proto sešli rodiče přímo v Klubíčku, aby se dozvěděli podrobné informace o organizaci školního roku a provozu tohoto zařízení. Připomínáme, že dětský školní klub Klubíčko založilo město jako alternativní předškolní zařízení pro děti od tří let v důsledku nedostatečné kapacity MŠ. dětí a zřizovatele.

Podmínky pro provozování dětského klubu ve školním roce 2015/2016 odsouhlasené radou města budou následující:

  • Zřizovatelem dětského klubu Klubíčko je město Libčice nad Vltavou.
  • Klubíčko je umístěno v přízemí Základní školy v Libčicích nad Vltavou.
  • Kapacita zařízení je 20 dětí.
  • Do dětského klubu Klubíčko budou přijaty děti, které nejpozději do konce roku 2015 dovrší 3 let.
  • Poplatek za umístění dítěte v klubu činí 600 Kč za měsíc.
  • Stravné a poplatek za umístění dítěte se platí na účet Základní školy v Libčicích nad Vltavou.
  • Stravování bude zajištěno ve školní kuchyni Základní školy v Libčicích nad Vltavou.
  • Denní režim bude v podstatě shodný s režimem Mateřské školy.
  • Provoz Klubíčka bude zahájen dne 1.9. 2015 a ukončen dne 30.6. 2016.

Pavel Bartoš

V případě nenaplnění plánované kapacity klubu, lze přijmout i děti, které jsou mladší než 3 roky. Pokud stále ještě budou zbývat volná místa, je možné tuto volnou kapacitu nabídnout zájemcům z okolních obcí, ovšem s podmínkou poplatku 3000Kč za měsíc. Obvyklá praxe je, že domovská obec může tento příspěvek uhradit za zájemce.

O děti budou pečovat dvě pracovnice – Iveta Náměstková a Bc. Kateřina Rollová. Povinností rodičů je předložit potvrzení o očkování dítěte. Podrobná směrnice bude v dohledné době zveřejněna na www.libcice.cz. Přejeme všem přihlášeným dětem, aby se jim v Klubíčku moc líbilo!

Redakce FL

Související články