Silvestr I.

Než se sejdeme na libčické náplavce k novoročnímu ohňostroji, vzpomeňme na císaře Silvestra I. Svatý Silvestr se narodil někdy v druhé polovině 3. století našeho letopočtu v Římě. Pro svou křesťanskou víru byl za vlády císaře Diokleciána stejně jako mnozí jiní pronásledován. V roce 313 se stalo křesťanství oficiálním náboženstvím díky Milánskému ediktu Konstantina Velikého, kterého Silvestr mimo jiné osobně pokřtil a později prý i vyléčil z malomocenství, což mu zajistilo svatořečení. V roce 314 se stal z biskupa papežem. Silvestr I. zemřel 31.12. roku 335, až v 16. století se díky gregoriánskému kalendáři zavedenému v křesťanských zemích ustavilo datum příchodu nového roku a den úmrtí Silvestra se začal slavit jakožto den bilancování nad uplynulým rokem a den touhy po úspěších v roce nadcházejícím. Lidé se tak scházeli v kostelech a tichými modlitbami mu děkovali.

I když dnes slavíme spíše konzumně než duchovně, i tak zůstává Svatý Silvestr ochráncem domácích zvířat, patronem dobré úrody a dobrého nového roku.

Zdroj: Internet

Související články