Školní zahrada v novém

Plán přeměnit naši školní zahradu a školní dvorek k lepšímu vznikl v roce 2013 a s jeho realizací jsme začali již ve školním roce 2013/2014.

Náš projekt dostal název NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA a má  za cíl zkulturnit tvář přilehlého okolí školy, zahrady a dvorku. Tyto prostory jsou vizitkou naší školy, ale hlavně je žáci využívají k odpočinku i k získávání některých nových poznatků, a proto je pro nás důležité, aby toto místo bylo příjemné a děti si zde odpočinuly a cítily se zde dobře.

Pozorujeme změny v přírodě v průběhu jednotlivých ročních období a péčí o ni se mnohému učíme. Do projektu se hned zpočátku zapojily děti v rámci výtvarné výchovy, kdy navrhly své představy o vzhledu školní zahrady. Ruku k dílu už také přiložili žáci 2. stupně v hodinách pracovních činností. Jsme malá škola čítající celkem 220 žáků, takže na realizaci našeho projektu se mohou spolupodílet všichni a o využitelnosti školní zahrady v budoucnu není pochyb.

Rekonstrukce zahrady je projektem dlouhodobým a s úpravami jsme ještě zdaleka neskončili. V současné době pracujeme na projektu „Ovocná zahrada“. Zapomenutý kout školního pozemku, který zatím nebyl žáky využíván nyní přetváříme na ovocnou zahrádku. Každá třída tu bude pečovat o svůj ovocný strom a keř. Při zakládání zahrady klademe důraz na využívání materiálů i postupů šetrných k přírodě a budeme například preferovat zalévání dešťovou vodou a založíme také kompost.

V hodinách pracovních činností plánujeme vyrábět domečky pro hmyz. Prozatím jsme již vytvořili posezení z přírodního materiálu kolem vzniklého ohniště, opravili jsme rampu s výklenkem, který skýtá příjemné místo k odpočinku. V letním období využíváme sezónní bazén. Nejvíce se však těšíme  na první úrodu z našich ovocných stromů a keřů.

Přeměna naší školní zahrady má největší přínos především pro nás, zaměstnance a žáky školy.  Ovšem nadále to bude také příjemné místo pro setkávání rodičů, přátel školy a hostů při tradičních školních akcích, místo pro relaxaci o přestávkách, ale také vhodné prostory pro výuku pod širým nebem.

Mgr. Drahomíra Raveane, ředitelka ZŠ

 

Související články