SNK Liběhrad 2014

Občanské sdružení Liběhrad  žije společenským životem v Libčicích nad Vltavou již osm let. Současně je to osm let, kdy na radnici působí i jeho nezávislí kandidáti. Tito lidé nejsou v žádné politické straně, jsou politicky nezávislí a účty skládají jenom voličům. Kandidáti Liběhradu pracují dlouhodobě a systematicky ve prospěch města a během dvou volebních období nastavili laťku prosperity vysoko. Město zkrásnělo a každý sám může posoudit jaká je realita. Můžeme se těšit z nových staveb, fasád, silnic a chodníků. Z rozpočtu města jsme poskytli příspěvky pro sportovní kluby a spolky. Nadstandardně jsme finančně podpořili naše tři školy.

Nikdy předtím nebylo město tak štědré ve financování činnosti spolků a škol jako nyní. Liběhrad pečlivě analyzoval své působení na radnici. Bylo konstatováno, že volební program byl splněn. Plánované investice města byly realizovány. Ekonomika města je stabilní a po všech investicích disponujeme s dvaceti milionovým přebytkem městského rozpočtu. Čistota našeho hospodaření je podepřena řadou auditů krajského a finančního úřadu, který jejich výsledky označil jako „bez závad“.

V petici, prokazující volební způsobilost, jsme shromáždili dostatečný počet podpisů občanů. Z potenciálních 50 uchazečů jsme sestavili patnáctičlennou kandidátku. Kromě našich osvědčených zastupitelů, kteří jsou garanty rozvoje města, jsme poskytli prostor novým tvářím. Představíme vám 8 nových kandidátů. Průměrný věk naší kandidátky činí 49 let.

Naše působení na radnici v předchozím  volebním období nebylo jednoduché. Vždy jsme zvedli ruku pro rozvoj města. To však nebylo stejnou samozřejmostí pro naši opozici, která využila každou možnost jak zablokovat či zkomplikovat naši práci. Byla to právě opozice, která pravidelně po celé volební období zásobovala poštovní schránky občanů lživými, pomlouvačnými a leckdy nevkusnými materiály. Naší odpovědí na nepřijatelné chování opozice, byla poctivá práce ve prospěch občanů našeho města.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

 

Související články