Sociálně–zdravotnické zařízení ve městě – aneb po nás potopa…

Ilustrační foto

Červencové zastupitelstvo města – část první

Stejnojmenný román českého autora čtenáři určitě znají. Kdo ovšem nemá čas číst tuto poučnou, avšak objemnou knihu, nechť navštíví jednání našeho zastupitelstva města. Nadpis článku vystihuje podstatu jednání některých zastupitelů.

Kdo z občanů dne 29.7.2015 obětoval zhruba 5,5 hodiny svého času a poslouchal jednání zdejšího zastupitelstva, byl chováním opozice (LOS +ODS) v lepším případě zaskočen a v horším případě zděšen. To co se divákům naskytlo k vidění a slyšení v mnohém připomínalo trapnou parodii na český parlamet. Postupně čtenářům předložím vidění daných problémů jednání zastupitelstva města očima radniční koalice volebních stran Liběhrad 2014, ANO 2011 a TOP 09.

Sociálně–zdravotnické zařízení RHG

Přípravě zasedání Zastupitelstva města jsme v Radě města věnovali značnou pozornost. Podklady a dostupné materiály jsme předem rozeslali v zákonném termínu. Vlastní jednání začalo v 18 hodin a skončilo ve 23,30 hodin a délka jednání dává tušit, že jsme řešili opravdu důležitá témata. V prvním bodě jednání se rozhodovalo o prodeji obecního pozemku (shromaždiště), na kterém PhDr. Vladimír Matoušek (společnost RHG s r. o. – Nemocnice Roztoky, Nemocnice Kralupy) hodlá postavit sociálně–zdravotnické zařízení. Věc, jistě pro občany prospěšnou, zdržovali obstrukcemi zastupitelé z LOS a ODS téměř 1,5 hodiny. Tito zastupitelé se se zarputilou houževnatostí až dětskou umíněností snažili přesvědčit přítomné, že nemají dostatek informací k rozhodnutí. Mávnutím kouzelného proutku opozice jako jednolitý blok zapomněla, že věc byla již v zastupitelstvu projednávána a dokonce kvůli tomuto sociálně–zdravotnickému zařízení byla provedena změna územního plánu. Zastupitelka paní Pelešková navrhovala ve svém protinávrhu odročení tohoto tématu s tím, že je potřeba nejprve vypracovat strategický plán města. Naštěstí marně. Myšlenka zdánlivě logická, ale s ohledem na zkušenost s postojem opozice k vypracování strategického plánu města, to byl pouze manévr, který měl odložit rozhodnutí. Dalším opozičním protiargumentem bylo, že se město zbavuje velmi cenného pozemku. Kde je pravda? Pozemek „shromaždiště“ je v podstatě navážkou 6 metrů škváry a popela a město v minulosti koupilo tento pozemek od správce konkurzní podstaty n.p. Šroubárna Libčice za cenu 27,90 Kč./m², přičemž výměra shromaždiště činí přibližně 4000 m², pořizovací cenu si každý jistě spočítá sám. Nyní je „shromaždiště“ prodáváno PhDr.Vladimíru Matouškovi, za cca. 1,2 milionu Kč.

Opozice hlasovala proti rozvoji města

Zastupitelé za LOS a ODS nepodpořili v hlasování prodej pozemk, a tím i stavbu sociálně–zdravotnického zařízení v Libčicích nad Vltavou. Radniční koalice, tedy zastupitelé za Liběhrad, TOP 09 a ANO 2011, následně přehlasovala opozici. Výsledek tedy je, že sociálně–zdravotnické zařízení v Libčicích nad Vltavou bude. V dohledné době vás budeme informovat o parametrech tohoto zařízení a dalších detailech. Během jednání sevelmi trefně na adresu vzdorovité opozice vyjádřil sám PhDr. Vladimír Matoušek, ale i další dva libčičtí občané.

Závěrem se zbývá zamyslet pro koho zastupitelé LOS pracují? Zda pro občany ve snaze naše město cíleně rozvíjet nebo za své politické cíle… Velmi nevěrohodně však vypadá, když opozičníci po prohraném hlasování dotčeně hlásají: „My přece také chceme nemocnici“ Skutečně? Občané si jistě povšimli, že ruku pro ni nezvedli.  Zdrželi se totiž hlasování. Byl to políček opozice LOS a ODS do tváře občanů města.

Pavel Bartoš, starosta

Související články