Stále horké téma: složení Redakční rady Libčických novin

Složení redakční rady libčických novin je stále jablkem sváru mezi koalicí a opozicí. Je také odrazem současných politických postojů a vztahů politických uskupení, které jsou v zastupitelstvu. Tento příspěvek je názorem člověka, který do libčické politiky vstoupil v loňském roce a není tedy přímo zatížen vztahy a událostmi, které se odehrály v předchozích obdobích.

Článek píši jako přímou reakci na příspěvek paní Peleškové na webu LOSu. Nechci se příliš zaobírat emociálním zabarvením příspěvku, ve kterém líčí jak probíhalo vlastní jednání o zastoupení LOSu v redakční radě Libčických novin. Realita života je taková, že setkají-li se političtí odpůrci, tak nelze očekávat zcela přátelskou atmosféru plnou úsměvů. Podle mého názoru bylo jednání s paní Peleškovou zcela korektní. Každý ze zúčastněných měl dostatek prostoru vyjádřit svůj názor a postoje. A to je při diskusi to nejdůležitější.

Obsazení redakční rady

Jak jsem napsal zcela na úvod, neobsazení redakční rady Libčických novin členem nominovaným za LOS je důsledkem politických sporů mezi současnou koalicí a LOSem. Bezpochyby v žádném případě nesouvisí s profesní erudicí pana doktora Schönfelda, jak je v příspěvku paní Peleškové účelově interpretováno. Co je tedy tím zásadním sporem, který zabraňuje možné spolupráci mezi koalicí a LOSem na půdě redakční rady Libčických novin? Nabízí se snadná odpověď: prohlášení.

Ano, je to ono prohlášení LOSu na ustanovujícím zastupitelstvu, v němž LOS odmítl podpořit volbu starosty a také odmítl podporu Rady města. Musím říct, že bych toto prohlášení chápal v okamžiku, kdy by vznikla jednobarevná Rada složená z členů Liběhradu pod taktovkou pana starosty Pavla Bartoše, neboť rivalita mezi Liběhradem a lidmi, kteří v roce 2006 kandidovali za Liběhrad a v roce 2010 za TOP 09 a v roce 2014 za LOS je dlouhá a silná. Výsledky voleb, ale přinesly dva nové volební subjekty a vznikla koalice. LOS tedy předem odmítl podporu někoho, koho ani neznal. Takto vyjádřená nedůvěra se pak těžko překonává a těžko se hledá vůle k navázání konstruktivních pracovních vztahů v různých orgánech města. Jsme tedy v patové situaci, kdy nechce ustoupit ani jedna strana. Jedni nechtějí prohlášení zmírnit či odvolat a pro druhé je toto prohlášení překážkou k důvěryhodné spolupráci. Nedůvěra ve spolupráci s LOSem je pro některé členy rady a zastupitelstva opřená nejen o ono prohlášení, ale i o zkušenost z předchozích let. O to možná delší je cesta k nabytí vzájemné důvěry.

Jak z toho ven?

V příspěvku paní Peleškové zazněly různé návrhy, jak by se dala situace řešit. Nezazněl ještě jeden návrh: Jednoduchým řešením by přeci bylo, kdyby Rada města změnila statut Libčických novin a vyškrtla onu větu o zastoupení všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu v redakční radě Libčických novin. To, že tak Rada města neučinila, je důkazem o snaze tuto situaci řešit (a ne, cituji paní Peleškovou:„vnímat opozici nikoliv jako svého úhlavního nepřítele, se kterým je potřeba řádně zamést“) a že neúplné obsazení redakční rady bere jako dočasnou záležitost. Vlastní řešení, jak už bylo nastíněno výše, asi nepřijde v nejbližších dnech. Může reálně vzejít pouze z dalšího vyjednávání a hledání společného kompromisu.

Pozitivní zpráva ztracená mezi řádky

Zmínil jsem, že mou startovací čárou v místní politice byly loňské komunální volby. Přesto mi neušly informace od koaličních, nebo opozičních partnerů o sporech, které se týkaly objektivity obsahu Libčických novin, nebo uveřejňování či neuveřejňování některých příspěvků. Tyto spory v tomto období zcela utichly. Nová redakční rada, která je dnes tvořena jak zástupci nominovanými z řad koalice tak i zástupcem nominovaným za Libčice2018 se očividně dovedla s touto problematikou vypořádat. Vycházejí tedy objektivní a informačně vyvážené noviny a to je pro čtenáře, obyvatele Libčic, to nejdůležitější.

Vít Penížek, zastupitel za hnutí ANO

Související články