Uklízíme nejen na jaře

Vzhledem k velmi mírné zimě některé práce na úklidu města probíhaly průběžně již od ledna. Pracovníci čety se nemuseli jako v jiných letech tolik zabývat úklidem sněhu a posypem komunikací a chodníků a mohli se věnovat jiné práci.

V období vegetačního klidu se podařilo odstranit řadu náletových dřevin. Soustředili jsme se hlavně na dřeviny rostoucí v problematických místech okolo pozemních komunikací. Po dohodě s cestmistrem krajské správy a údržby silnic jsme odstranili suchý a nebezpečně rostoucí porost podél komunikace z ulice Kralupská směrem k obci Debrno. Jednalo se zejména o akáty a různé křoviny, bránící ve výhledu řidičům. Některé náletové nebo nemocné dřeviny byly odstraněny i v oblasti sídliště Pod Saharou a Nová Sahara, v lokalitě „porodnice“ a i zahrádek za ZUŠ. V rámci jarního úklidu města jsme se zaměřili na chodníky, trávníky a komunikace patřících do majetku města.

Od měsíce dubna jsou rozestavěny nové kontejnery na odvoz BIO odpadu trávy, větví, rostlin,keřů,… Kontejnery jsou v jednotlivých lokalitách hojně využívány. Už jsme to několikrát zmiňovali, tak jen připomínáme, že obsah kontejnerů je dle potřeb odvážen do sousedství evangelického hřbitova, kde dochází ke třídění odpadu a jeho dalšímu zpracování na kompost či štěpku. Obojí je bezplatně k dispozici občanům města.

Část městské zeleně a parků udržuje externí odborná firma, která se specializuje na ošetření dřevin. Jedná se o zkušené pracovníky s horolezeckým výcvikem, kteří provádí výchovný řez a celkovou prohlídku stromů. Jsme rádi, že se nám podařilo odstranit některé resty z minulosti např. ve spolupráci s dobrovolníky byl v akci Ukliďme Libčice vyčištěn porost v ulici Chýnovská, za což jim patří poděkování. Kromě toho byla kompletně zbavena odpadků a uklizená zadní část náplavky pod šroubárnou. Pracovníci čety postupně uklízí lokalitu cestu kolem zahrádek za základní uměleckou školou.

A co je teď aktuální? Neustálé sekání a úklid trávy. Neocenitelným pomocníkem, který zrychlil údržbu velkých ploch, je nový univerzální sekací a mulčovací stroj, díky kterému se odstranilo zdlouhavé ruční sekání. Pracovníci čety mají tím pádem více času na údržbu zeleně v jiných částech města, kde se mulčovač nedá použít.

Pečujeme o pořádek v našem městě a oceňujeme každého občana, který nám pomůže tím, že třídí odpad, neodhazuje odpadky na zem a vychovává k těmto zásadám i své děti.

Jaroslav Čermák

Související články