Úprava rozpočtu 2015

Jedním z bodů jednání zastupitelstva města, které se konalo první květnové pondělí, byly další úpravy v rozpočtu na letošní rok. Změny se týkaly především investičních akcí.

Největší projednávanou investicí je úprava objektu Ludvík, o který projevila zájem Policie ČR. Již dříve zastupitelstvo města schválilo záměr, že se do zrekonstruovaného objektu přesune policejní stanice z ulice Za Kovárnou. Důvodem je vyšší počet policistů, kteří v Libčicích slouží a současný objekt již přestal kapacitně vyhovovat. Investiční akce s názvem „Úprava objektu Ludvík“  pro potřeby Policie ČR je vyčíslena na částku 2,5 mil. Kč.

Rozpočet města pro rok 2015 zahrnuje i další investiční akce, patří mezi ně:

  • mateřská škola přístavba za 3 mil. Kč,
  • rekonstrukce ulice Družstevní za 2 mil. Kč,
  • rekonstrukce komunikace Pod Strání za 300 tis. Kč,
  • prodloužení chodníku v Kralupské ulici za 700 tis. Kč,
  • úprava ploch před katolickým kostelem za 500 tis. Kč,
  • pokračování rekonstrukce základní umělecké školy za 1,7 mil. Kč,
  • a další drobné akce.

Po této poslední úpravě dosáhnou příjmy i výdaje rozpočtu města výše 51,5 mil. Kč. Přes tyto značné částky zůstává v rozpočtu dostatečná finanční rezerva, která přesahuje 8 mil. Kč. Můžeme tedy předpokládat, že dobré výsledky hospodaření města a jeho dobrá finanční kondice bude pokračovat i v letošním roce.

Rada města

Související články