Veřejná debata o libčické náplavce ve zkratce

Druhou červencovou středu odpoledne se uskutečnila veřejná debata o revitalizaci náplavky. Veřejnost, zástupci města a navrhovatelé se sešli v salonku Libčické plovárny a přes dvě hodiny diskutovali nad projektem.

Setkání zahájil starosta Pavel Bartoš představením projektu a zasazením jeho první fáze – revitalizace náplavky do celkového plánu strategického rozvoje. Projekt je rozčleněn do tří fází, které mohou být postupně a nezávisle realizovány. Prvním krokem je revitalizace náplavky, druhou fází je vybudování záchytných parkovišť a napojení cyklostezek, turistických tras a ve třetí fázi je plánována pěší lávka přes Vltavu.

Svou vizi modelace volného prostranství náplavky v podobě architektonické studie představil Ing. arch. Patrik Hoffman, dotační otázky zodpovídala Vedrana Stříbrná. Jak je patrné, prostor náplavky je rozčleněn do šesti symetricky rozmístěných kruhů, jejichž průměr se liší dle rozměrových možností. Největší kruh s průměrem cca 100m je situován do hlavního prostoru, kde se konají a nadále se budou konat různé libčické akce. Celé kruhové uskupení uzavírá obvodová cesta. V návrhu je uvažováno s asfaltovým povrchem a šířkou cesty 3m, tůní, dopravním hřištěm a skateparkem, parkovištěm pro cca 40 aut. S ohledem na fakt, že se jedná o aktivní záplavové území je nutné minimalizovat veškeré prvky, které by v případě povodní znemožňovaly nebo omezovaly průtok řeky. Jednání se státním podnikem Povodí Vltavy proběhlo již před několika lety.

S ohledem na rozsah projektu usiluje město o zapojení Středočeského kraje, města Kralupy nad Vltavou a Prahy a významných místních firem. Nyní je nutné vše důkladně prodiskutovat, vést jednání ohledně způsobu financování, přičemž jasným cílem je získat dotaci z EU až 60% z celkového rozpočtu projektu. Ještě nejsou upřesněny veškeré detaily, základním předpokladem pro realizaci 1. fáze je schválení zastupitelstvem koncem července, tak aby bylo možné požádat o dotaci již v letošním kole Operačního programu EU.

Na webu města jsou k dispozici materiály pro 1. fázi projektu (revitalizace náplavky), v podobě, která byla navržena už v roce 2012. Současná verze projektu je velmi podobná. O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.

Související články