Vzpomínka na Huga Vaníčka

Letos 13. dubna si připomínáme 20. výročí úmrtí (1995) významné osobnosti našich moderních dějin, libčického faráře a generálmajora armády České republiky.

Hugo Vaníček se narodil 26. října 1906 v obci Bystře, okr. Ústí nad Orlicí. Po obecné škole studoval na gymnáziu, v Hradci Králové a v Ústavu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Poté vstoupil do jezuitského noviciátu v Trnavě. Roku 1927 pak maturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. V letech 1927–1930 pokračoval ve studiu filosofie v polském Krakově. Poté studoval teologii na řádových vysokých školách v Innsbrucku a Maastrichtu. Na kněze byl vysvěcen dne 15. srpna 1936. V červenci 1939 ilegálně opustil vlast, obsazenou německou armádou. Po příjezdu do Francie a později do Anglie se zapojil do boje proti fašismu. V roce 1940 jako duchovní působil na frontě a v roce 1940 mu byl za statečnost udělen Československý válečný kříž. Koncem 2.sv. války se účastnil obléhání francouzkého přístavu Dunkerque. Jako duchovní byl v letech 1951 – 1953 internován v táboře Želiv a v Hájku u Červeného Újezdu. V roce 1953 došlo k jeho propuštění a vstoupil opět do duchovní správy. Působil poté v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem. Od podzimu 1968 až do roku 1990 byl administrátorem farnosti v Libčicích nad Vltavou. Závěr života strávil v kněžském domově ve Staré Boleslavi. Tento statečný člověk, kterého jsme mnozí znali, je pohřben je na katolickém hřbitově v Roudnici nad Labem.

Pavel Bartoš

Související články