Politické hnutí ANO 2011 má za cíl dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a potřeby občanů. ANO 2011 však nechce dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrácet čas zbytečným politikařením. Usiluje o to, aby se  do veřejného prostoru vrátila racionálnost a hledání pragmatických řešení. I proto je snahou hnutí ANO přivádět do politiky osobnosti, které něco dokázaly a mají společnosti co nabídnout. ANO 2011 se se hlásí k základním civilizačním hodnotám a chce být jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky a Evropské unie.

Krátce před komunálními volbami 2010 byla v Libčicích založena základní organizace politického hnutí ANO, která sestavila 15 člennou kandidátku a program s heslem: „Chceme lepší Libčice? ANO!“

Ve volbách získalo libčické ANO 2011 jeden mandát zastupitele a vstoupilo do koalice s OS Liběhrad a TOP 09.