ForumLibcice.cz je veřejný prostor pro komentáře a názory trojkoalice Liběhrad z.s., TOP 09 a hnutí ANO 2011, která ve volbách roku 2010 získala většinu v městském zastupitelstvu.  ForumLibcice.cz představuje formát, který umožňuje členům koalice osvětlit své  konkrétní plány či záměry a v případě potřeby reagovat i  na názory opozičních partnerů.  ForumLibcice.cz si tedy přeje svým čtenářům zprostředkovávat sdělení od lidí, kteří jsou aktivně zapojeni do správy města a svou prací usilují o jeho rozvoj a lepší budoucnost. Pokud budou tito lidé, kteří pracují pro město často nad rámec svých povinností, cítit potřebu svá rozhodnutí zdůvodnit a zveřejnit svá stanoviska, ForumLibcice je pro to ideálním místem.

Občané Libčic mohou čerpat informace z různých zdrojů. O tom, co se událo za poslední měsíc a co se bude dít v tom příštím, si mohou přečíst v  Libčických novinách, ale toto periodikum je limitováno jak rozsahem, tak i měsíčním vydáním.  Další zdroj informací představují oficiální stránky města, které sice mohou aktuálněji reagovat na události ve městě, ale ze své podstaty nemohou poskytovat prostor jednotlivým osobám či subjektům k vyjádření osobních postojů.  Městský web stejně tak jako radniční periodikum musí vždy zůstat nestranným zdrojem informací.

ForumLibcice.cz též umožňuje občanům vést dialog o tom, co se ve městě děje, klást otázky koaličním partnerům, případně podávat podněty.  Chceme však udržet veřejnou  diskuzi v mezích slušného chování a těm, kteří se by se chtěli schovat do anonymity prostor neposkytneme.

Nedílnou vlastností místního zpravodajství je i jistá  pomíjivost v čase a prostoru, neboť  průběh všech  jednání se často rychle mění a stále vyvíjí. Smyslem tohoto virtuálního prostoru tedy není předkládat hotová řešení, která si můžete přečíst v usneseních zastupitelstva města.  Je možné, že si tu někdy přečtete něco, co se za pár dní změní a v našich silách nebude na to okamžitě zareagovat.  Z toho důvodu vám budeme vděčni za jistou dávku tolerance.

Za redakci ForumLibcice.cz:

Hannah Bartíková

Pavel Bartoš

Vít Penížek

Petr Kosík