1. My,  zastupitelé za koalici Liběhrad 2014, ANO 2011 a TOP 09, kteří jsme dostali důvěru voličů města Libčice nad Vltavou, prohlašujeme, že využijeme veškeré zákonné možnosti k prosazení společného  volebního programu koalice, který  je kompromisem volebních programů koaličních stran a směřuje k rozvoji našeho  města a spokojenému životu občanů.

  1. Budeme usilovat o to, aby naše jednání v osobní i zastupitelské rovině bylo důstojné, konstruktivní, smysluplné a vždy v zájmu občanů, proto odmítáme jakoukoli formu obstrukčního jednání a prosazování osobních či stranických zájmů v orgánech města.

  1. Nebudeme reagovat na agresivní, demagogickou a nekonstruktivní rétoriku anonymních pisatelů na sociálních sítích a opozičním webu. Reagovat budeme pouze na konkrétní a slušné dotazy konkrétních tazatelů.

  1. Společnou koaliční prezentační platformou je web forumlibcice.cz.

  1. Nechceme se zabývat a ztrácet čas s často nic neřešícími, hanlivými  a anonymními komentáři k příspěvkům na našem webu, proto je  forumlibcice.cz neumožňuje. Všichni naši zastupitelé či autoři článků jsou v našem městě osobami známými a můžete je přímo kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Zastupitelé za volební koalici Liběhrad 2014, ANO 2011 a TOP 09 v.r.

Ing. Bartoš Pavel, MBA (Liběhrad)

Ing. Lain Jiří (Liběhrad)

Ing. Urbánek Vladimír (Liběhrad)

JUDr. Lužová Jiřina (Liběhrad)

Hykeš Tomáš(Liběhrad)

Ing.  Hromada Eduard, PhD. (Liběhrad)

Bartíková Hannah (Liběhrad)

Doc. Ing. Penížek Vít, PhD. (ANO 2011)

Hudek František (TOP 09)