Na základě výsledků komunálních voleb v říjnu 2014
se v 15 členném  zastupitelstvu města ustanovila tato většinová trojkoalice:

Liběhrad 2014 – 7 mandátů:                          Ing. Bartoš Pavel, MBA
                                                                                  Ing. Lain Jiří
                                                                                  Ing. Urbánek Vladimír
                                                                                  JUDr. Lužová Jiřina
                                                                                  Hykeš Tomáš
                                                                                  Ing.  Hromada Eduard, PhD.
                                                                                  Bartíková Hannah

TOP 09 – 1 mandát:                                            František Hudek (TOP 09)

ANO 2011 – 1 mandát:                                       Doc. Ing. Vít Penížek, PhD. (ANO 2011)


Aktuální složení vedení a orgánů města:

Starosta:                                                                Ing. Pavel Bartoš, MBA
Místostarosta:                                                     Ing. Jiří Lain

Rada města:                                                         Ing. Pavel Bartoš, MBA 
                                                                                  Ing. Jiří Lain 
                                                                                  Ing. Vladimír Urbánek 
                                                                                  František Hudek 
                                                                                  Doc. Ing. Vít Penížek, PhD. 

Finanční výbor:                                                  Ing. Eduard Hromada, PhD.- předseda
                                                                                  Ing. Vladimír Urbánek 
                                                                                  Ing. Dana Jahodová 
                                                                                  Ing. Petr Kosík 
                                                                                  Ing. Markéta Zaviačičová 

Kontrolní výbor:                                                JUDr. Jiřina Lužová  – předsedkyně
                                                                                  Ing. Vladimír Douša (TOP 09)
                                                                                  Zuzana Pecková (ANO 2011)

Školská rada:                                                      Doc. Ing. Vít Penížek, PhD. (zástupce zřizovatele) – předseda
                                                                                 Mgr. Tomáš Havlák –  (zástupce zřizovatele)
                                                                                 Mgr. Kateřina Brožová (zástupce ZŠ)
                                                                                 Mgr. Tomáš Rampír (zástupce ZŠ)
                                                                                 Mgr. Lenka Coufalová (zástupce rodičů)
                                                                                 Mgr. Petra Grybauskas (zástupce rodičů)

Redakční rada Libčických novin:               Hannah Bartíková – šéfredaktorka
                                                                                 Ing. Vladimír Urbánek
                                                                                 Ing. Jiří Slanina (TOP 09)
                                                                                 Bc. Jiří Sochor  (ODS)

Komise školská, kulturní a sportovní:     Tomáš Hykeš
                                                                                 Bc. Alice Králová
                                                                                 Miloslav Novák
                                                                                 Ing. Jiří Slanina

Komise životního prostředí:                        Mgr. Ing. Lukáš Pacek
                                                                                 Doc. Ing. Vít Penížek, PhD.
                                                                                 Mgr. Barbora Loučímová                               

Výběrová komise:                                             Karel Havlák
                                                                                 Ing. Ilona Chrtová (ODS)
                                                                                 Ing. Petr Kosík (TOP 09)
                                                                                 Ing. Vladimír Urbánek

Investiční komise:                                            Karel Havlák
                                                                                 František Hudek
                                                                                 Ing. Jiří Lain
                                                                                 Ing. František Lisý (ODS)

Dotační komise:                                                Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
                                                                                 Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
                                                                                 Ing. Jakub Semián (ODS)