Strategický rozvoj města

 

Projekt „Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou“ s registračním číslem  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

V červnu byla na prvním veřejném projednávání představena analytická část strategických dokumentů. Níže najdete prezentaci zhotovitele strategického plánu společnosti AQE advisors a.s. a koncept urbanistické studie. Oceníme vaše připomínky a doplnění.

V červenci a srpnu proběhnou jednání pracovních skupin, a to v termínu:

  • 23.7. – 25.7. 2018
  • 13.8. – 15.8. 2018

vždy v odpoledních hodinách.

Během prvního jednání budou zhodnoceny jednotlivé dokumenty analytické části strategického plánu včetně finalizace analýzy prostředí.

Srpnové setkání pracovních skupin bude věnováno konkrétním návrhům a určení priorit rozvoje města včetně definování strategických cílů.

Dále v červenci proběhne organizovaná procházka městem za účasti zhotovitele urbanistické studie. Detaily najdete v aktualitách.

Své náměty můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz nebo přímo na členy Strategické komise. Seznam kontaktů je umístěn ve formě přílohy níže.

Související články