Liběhrad 2018 jde do komunálních voleb

 

Čas běží jako voda a komunální volby jsou přede dveřmi. Sdružení nezávislých kandidátů  Liběhrad působí na libčické radnici již 12 let. Jinak řečeno, jsou to tři volební období naplněné prací pro rozvoj města. Ve smyslu našeho programového prohlášení jsme převzali odpovědnost za rozvoj Libčic nad Vltavou. Naši kandidáti do zastupitelstva disponují nejenom kvalitním odborným vzděláním, ale i praktickými zkušenostmi z oboru managementu města, ekonomiky a realizace investic.

V uplynulém čtyřletém volebním období jsme realizovali naplánované investiční úkoly a každý občan se může sám přesvědčit co se ve městě změnilo k lepšímu. V ekonomické oblasti hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem, jsme město bez dluhů a s vysokým finančním přebytkem řádu milionů Kč. Nadstandardně jsme finančně podpořili spolkový život, přispěli jsme každoročně církvím, financovali jsme většinu kulturních akcí ve městě a bohatě dotovali naše školy včetně mimoškolních akcí.

Ten, kdo získá mandát zastupitele dostává důvěru voličů, ale i velkou odpovědnost. Zastupitel města skládá slib zastupitele, který zní:

 

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 

Ve smyslu tohoto slibu budou současní i budoucí zastupitelé hodnoceni voliči.

Voliči nechť posoudí naši schopnost postarat se o rozvoj města. Na Váš názor milí občané se těšíme. Naši kandidátku jsme výrazně omladili a starší zkušení matadoři se posunuli na nižší pozice a uvolnili tak místa novým tvářím. Tímto se ucházíme o Váš volební hlas, protože Libčice nad Vltavou k lepšímu měníme společně.

 

Ing. Pavel Bartoš MBA, starosta a volební leader SNK Liběhrad

Doc. Ing. Vít Penížek, PhD. volební manažer SNK Liběhrad

 

Související články