Po nás potopa

Rčení „po nás potopa“ se používá pro vyjádření nevhodného až bezohledného či krátkozrakého vztahu k budoucnosti. A v tomto případě jde opravdu o budoucnost našeho města.

Ten, kdo  se zúčastňuje  jednání zastupitelstva, bývá přinejmenším zaskočen chováním zastupitelů za sdružení LOS. Ne, že by nepřátelský postoj opozice LOS byl pro veřejnost překvapením. Vždyť všichni dostáváme do schránek příděl jejich negativistického postoje ke všemu, co naše koalice pro město dělá.  Ovšem míra nevkusu zastupitelů za LOS  na posledním zastupitelstvu 19. 9. 2016  dosáhla svého vrcholu. Jednání se neslo v dusné atmosféře trapných úšklebků, posměšků, peskování, urážek, podezřívavosti a překrucování faktů. Takové divadlo je nedůstojné zastupitele a odrazuje voliče, kteří dali těmto lidem důvěru i ty, kteří by jim snad v budoucnu svůj hlas chtěli dát.

Mám pocit, že je na místě připomenout,  kdo je zastupitel a co je jeho hlavní úlohou. Zastupitel je zástupce voličů, který od nich získal mandát ve volbách, aby skrze něj byly prosazovány myšlenky prezentované v jeho volebním programu. Každý zastupitel složil   do rukou starosty města slib tohoto znění:

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

A jsme u jádra věci. Posuďte sami, jestli čestně a svědomitě vykonává funkci zastupitele v zájmu města a jeho občanů ten, kdo například:

  1. Opakovaně nepodpoří rozpočet města

  2. Opakovaně nepodpoří investice města

  3. Nepodpoří návrh na dílčí změnu územního plánu města

Zmatený občan, mající úplně jiné každodenní starosti, se nutně musí zeptat – proč? Proč ty věčné obstrukce? Proč nespolupracují, proč vše, co koalice Liběhrad/ANO2011/TOP09  udělá, degradují a její členy dehonestují, proč koaliční zastupitelé dostávají desítky výhružných anonymních dopisů? Odpověď je celkem jasná. Jedná se o opoziční beznaděj,  o ztrátu smyslu pro realitu a obávám se, že především o upřednostňování osobních nepřátelských postojů před zájmy města.
Opozice, která již třikrát po sobě prohrála komunální volby, nemající v rukách nic, čím by pošpinila koalici  ve vedení města, se  uchyluje k těmto jednoduchým praktikám ve smyslu rčení: „Tonoucí se stébla chytá“. Otázkou je, zda právě tento způsob jednání není sebezničující.

Do voleb zbývají dva roky. Navzdory všem zmiňovaným překážkám naše koalice úspěšně plní svůj volební program a jsou za ní vidět hmatatelné výsledky, které nelze popřít. Každý, kdo je chce vidět, to musí uznat. Zastupitelé za LOS nás svým přívalem nevkusu neotráví a v naší práci nezastaví. Brzy přijde čas, kdy se budou muset zamyslet nad tím, co odpoví před volbami občanům na otázku, co konkrétního pro naše město udělali, když jejich hlasování na zastupitelstvu zní ve většině případů  jsem proti,  či se alibisticky zdrží hlasování. 

Ne nadarmo  si za to LOS  mezi lidmi  získal přezdívku  „Libčický obstrukční spolek“.

Starosta Ing. Pavel Bartoš, MBA  a zastupitelé  koalice  Liběhrad/ TOP09/ANO2011

Související články