Otázky rozvoje města Libčice nad Vltavou ve vztahu k financím

Radniční reprezentace tvořená v minulých dvou volebních období nezávislými kandidáty OS Liběhrad a v tomto nově v koalici s ANO 2011 a TOP 09 je na radnici našeho města již devátý rok. Racionálně uvažující občan sleduje rozvoj města. Pokud hmatatelný rozvoj města nevidí náš politický oponent, pak je to asi v pořádku, protože ten má přímo v popisu práce a v duchu dlouholeté opoziční doktríny nevidět, neslyšet a kritizovat cokoli pozitivního, co se ve městě stane. To ale občané dobře vědí a netřeba se touto skutečností příliš zatěžovat.

úspěšná dlouholetá investiční činnost v našem městě vycházela vždy ze dvou podstatných znaků. Prvním byla důsledná realizace volebního programu a druhým bylo promyšlené hospodaření s finančními prostředky města. I nyní musíme brát ohled na výše zmíněné dva atributy. Jaké jsou tedy priority našeho města?

Tabulka č. 1 – Priority města

Pořadí

Priorita

1.

Funkčnost samosprávy (péče a rozvoj majetku města, služby občanům)

2.

Bezpečnost občanů ve městě

3.

Školství (ZŠ, MŠ a ZUŠ)

4.

Péče o sociálně slabé občany města

5.

Sport, rekreace a kultura

Předchozí uvedené priority města generují v dlouhodobém horizontu 10 let velké investiční záměry města.

Níže uvedené položky budou zapracovány do aktuálního strategického plánu města.

Tabulka č.2 – Velké investiční záměry města

Pořadí

Záměr

Finanční náročnost v mil. Kč

1.

Mateřská škola (nový pavilon)

7-8

2.

Rekonstrukce ZUŠ (střecha, fasáda, exteriér)  II. etapa

 2-3

3.

Služebna policie ČR v areálu Ludvík

4-5

4.

Rekonstrukce v ZŠ (družina, třídy, kotelna)

20

5.

Čistírna vody (filtrace) na koupališti

2

6.

Spolkový kulturní dům

15-40

7.

Bytová výstavba pro mladé rodiny a seniory

40

8.

Víceúčelová sportovní hala

40

9.

Tělocvična ZŠ

10

10.

Sportoviště, dětská hřiště, dopravní hřiště

14

11.

Revitalizace náplavky

18

Suma sumárum

172 – 200

Tabulka č. 2 názorně ukazuje, jak by se v ideálním případě mělo ve městě investovat. Jednotlivé položky odpovídají prioritám města, zájmu občanů i principům volebních programů radniční koalice. Volební programy jsou pro nás závazné, protože ty jsme nabídli voličům, kteří nám dali volební hlasy, a musíme tudíž naše programy splnit. Řada investic také již probíhá a je potřeba je dokončit. Nyní konkrétně k některým investicím města:

Nový pavilon MŠ

Je projekčně připraven a čekáme na vypsání dotace.

Rekonstrukce ZUŠ

Již probíhá a v první etapě byla vyměněna okna, provedeny vnitřní úpravy ve škole, realizována izolace proti zemní vlhkosti a provedeny úpravy exteriéru. V dohledné době bude v ZUš zahájena stavba venkovního pódia pro hudební produkce.

Areál Ludvík

Rekonstrukce areálu na novou služebnu Policie ČR je projekčně připravena. Rovněž je podepsána smlouva o dlouhodobém nájmu prostor mezi městem a Policií ČR. Stavba bude zahájena v dohledné době na podkladě investičního plánu roku 2016.

Rekonstrukce v ZŠ

Vychází z požadavku školy zajistit dostatečnou kapacitu učeben (třídy, odborné učebny a družina). Nesmíme zapomenout, že kotelna v Zš je na konci životnosti a její rekonstrukce je nutná. V současné době je pro Zš zpracována odborná studie.

Čistička vody

Další nutností je realizace čistírny napájecí vody (filtrace) na městském koupališti. Již delší dobu neexistence čistírny komplikuje provoz koupaliště a voda s vysokým obsahem přírodního železa je zdrojem znečištění. V současné době je zpracovávána odborná studie čistírny.

Kulturní dům

Jak nám dokázal průzkum, je ve městě dost organizací, které o kulturní dům stojí, takže kulturní dům potřebujeme. Město bez kulturního domu není plnohodnotným městem. Otázkou je, jak se ke „kulturáku“ dostat. Odkup KDL od majitelů selhal na požadované vysoké ceně. Nebyli jsme schopni v souladu s platnými právními předpisy KDL zakoupit, protože požadovaná cena výrazně převyšovala odborné posudky. To, co by mohla učinit soukromá osoba, město učinit nemůže. Pokud by tak nastalo, nevyhnuli bychom se trestnímu stíhání, což nám někteří lidé dali na srozuměnou. Jak tedy dál? Určitá možnost je kulturák zařadit do strategického plánu města a s využitím případné dotace si jej postavit. Sami jistě vidíte, že tato cesta ke kulturnímu domu je dosti dlouhá. Možnost využití sportovní haly jako kulturního domu bude v toto textu zmíněna níže.

Nové byty

Domnívám se, že město by se mělo postarat jak o startovní byty pro mladé páry, tak o malometrážní byty pro naše seniory. Město má zájem, aby mladí lidé i senioři ve městě zůstávali a neodcházeli jinam, případně, aby se do našeho města přistěhovali noví. Záležitost bude zapracována do strategického plánu města.

Víceúčelová sportovní hala

Je po řadu let snem jak našich druholigových házenkářů, tak i mnoha dalších sportovců a sportovních nadšenců. Pokud by hala byla postavena, sloužila by nejenom Sokolu, ale i základní škole a sportovním aktivitám občanů a spolků ze širokého okolí našeho města. Hala by byla využitelná i pro městské kulturní akce a aktivity našich spolků. Stavbou haly by asi odpadla potřeba stavby tělocvičny v Zš a pořizování kulturního domu.

Dětská hřiště

Budujeme a udržujeme dětská hřiště a investujeme nemalé prostředky na provoz Sokola a AFK fotbal. V tomto trendu hodláme po celé volební období pokračovat.

Náplavka

Revitalizace náplavky dle projektu z dílny Ing. Arch Patrika Hofmana je stará záležitost, jež měla již vydané územní rozhodnutí. Po volbách 2010 radniční reprezentace měla jiné priority (dokončení inženýrských sítí, povrchu komunikací, chodníky a fasády obecních budov). Je to pochopitelné, že jsme si nemohli dovolit utratit miliony korun za sportoviště a promenádu v záplavové oblasti a současně chodit po městě v blátě. Po volbách 2014, v situaci kdy infrastruktura města byla z větší části dokončena, jsme se v koalici shodli, že záležitost náplavky znovu otevřeme. Doporučuji zejména v soft projektech typu „Libčická náplavka“ velkou míru opatrnosti a rozumu. Na jedné straně dozrál čas na revitalizaci náplavky se sportovišti, dokončení cyklostezek včetně přemostění řeky Vltavy (cyklolávka).

Na druhé straně se neodbytně hlásí úvahy o tom, co bude s náplavkou a jejími sportovišti po dnes již pravidelných záplavách? Všichni je máme v živé paměti. Co bude s proinvestovanými miliony, které znehodnotí povodeň v aktivní záplavové zóně? Kdo tuto investici pojistí?

I přes uvedená negativa jsme ochotni o revitalizaci libčické náplavky a dokončení cyklostezek jednat. Podmínkou je získání příslušné dotace. Jednat ale budeme o rozumném rozsahu investice za rozumné peníze. Náplavka revitalizovaná za 18 milionů korun, se všemi uvedenými riziky rozhodně není investiční prioritou města Libčice nad Vltavou.

Při sčítání plánovaných investic jsme se dopracovali k minimu 172 a maximu 200 milionů korun, které bychom měli proinvestovat v horizontu 10 let.

Jsem si jist, že stabilní rozpočet města, kvalitní vysoké každoroční přebytky hospodaření a rozumná dotační politika nám může zajistit realizaci výše uvedených dlouhodobých velkých investičních záměrů.

Pracujeme dlouhodobě systematicky a s rozumnou mírou rizika, protože nakládáme s obecními prostředky.

 

 Zdroj: www.libcice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články