Rád chodím po městě a bilancuji – Rozhovor se starostou města Ing. Pavlem Bartošem, MBA

Od komunálních voleb v r. 2014 uběhlo již jeden a půl roku, a tak mě napadlo požádat  leadera volebního sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Liběhrad a člena koalice, aby veřejnost informoval o tom, jak se straně, která ve volbách získala nejvíce preferenčních hlasů, daří plnit svůj volební program.  

Naposledy jsme spolu vedli rozhovor pro Libčické noviny těsně po volbách v listopadu 2014, kdy jste se již potřetí ucházel o pozici starosty. Nelitujete někdy, že jste do toho znovu šel?
Rozhodnutí kandidovat za Liběhrad, následně převzít starostovskou funkci a tím sloužit veřejnosti,  je pro mne ctí a nikdy jsem neměl důvod toho litovat. Jde o tvůrčí a manažerskou činnost, jež mne naplňuje a na kolegy v koalici se mohu spolehnout.

Toto je náš čtvrtý velký rozhovor. Nemohu si nevzpomenout, že všechny předchozí vyvolaly dosti bouřlivé debaty a reakce ve městě, z čehož bych mohla mít jako novinářka sice radost, ale osobně mám raději klid. Tak přemýšlím, na co se ptát, aby tentokrát byl.
Obávám se, že se vám to nikdy nepovede. Takový je stav veřejných věcí. Jsem ve funkci starosty již desátý rok, a tak dobře vím, že se nikdy nezavděčíte všem. Vždy se najde jednotlivec  nebo skupina lidí, kterým se něco nelíbí a dělali by to jinak. To je prostě demokracie.

Neznám nic méně konfliktního, než že se společně podíváme na to, jak se Liběhradu daří plnit volební program. Můžeme?
To můžeme, ale musíme hned v úvodu zdůraznit, že v tomto volebním období působí Liběhrad na radnici na podkladě smlouvy o povolební spolupráci v koalici se stranami ANO 2011 a TOP 09.

To je pravda, a jestli počítám správně, tak tyto strany mají každá po jednom mandátu a Liběhrad má mandátů sedm.  Podařilo se vám po volbách snadno najít průsečík jednotlivých programů a podepsat jeden koaliční?
Vytvoření průniku volebních programů, které jsou si podobné, bylo jednoduchou záležitostí. S kolegy s ANO 2011 a TOP 09 si rozumíme, jsme přátelé a to pak platí: „Když se chce, všechno jde.“

SNK Liběhrad pečuje tedy o město s vámi v čele již desátý rok. Je to výhoda, nebo je něco pravdy na tom, že když je na radnici nějaká skupina moc dlouho, chce to změnu?
Je to nespornou výhodou, protože můžeme v řízení rozvoje města jednoduše navazovat na etapy realizované v minulých volebních obdobích. Co se týká změny, proč ne, ale každou změnu ve složení  zastupitelstva je třeba vybojovat v komunálních volbách.

Mohl byste nám stručně připomenout, co je hlavním obsahem volebního programu na toto období?
Náš koaliční program na období 2014 – 2018 má za cíl zlepšovat životní podmínky a sociální potřeby libčických občanů, dohlédnout na zlepšování životního prostředí ve městě, podpořit rozvoj našeho školství, kultury a sportu.

Zastavme se tedy u často diskutovaného školství. Co konkrétně radnice podniká pro fungování a stabilitu našich škol?
Fungování našich tří škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ) věnujeme z pozice zřizovatele mimořádnou pozornost. Radnice do jejich rozpočtů za deset let investovala neuvěřitelných 50 milionů korun. V MŠ a ZŠ bylo v našem 1. volebním období provedeno zlepšení tepelně technických vlastností budov, došlo k výměně oken, zateplení fasád a budovy byly odizolované proti zemní vlhkosti. V ZUŠ navíc došlo k rekonstrukci rozvodů technických medií a byly provedeny nátěry dveří.

A co ZUŠ zvnějšku? Kdy dostane nový kabát?
Oprava střechy, fasády a klempířských prvků proběhne dle plánu letos, stejně tak jako dokončení revitalizace školní zahrady.

To jsou budovy a pozemky, ale pokud vím, tak např. ZŠ dostala od města finanční prostředky na počítačové vybavení tříd.
Ano, i o to se staráme, a tak jsme dali  ZŠ peníze na čtyři interaktivní tabule, které se používají zejména na výuku jazyků, ale i jiných předmětů jako je např. hudební výchova, fyzika, dějiny atd. Kromě toho má škola jednu počítačovou třídu, kterou jsme vybavili  tablety. Jsme za to velmi rádi, protože děti i vyučující tím pádem mohou pracovat s výukovými programy na té nejmodernější úrovni.

Přispívá město finančně i na vybavení ZUŠ? Třeba na nákup hudebních nástrojů?
ZUŠ dostává na každý rok od města, tedy od svého zřizovatele, určitý obnos peněz, ke kterým si přidá vybrané školné a s tím hospodaří. Takže má odpověď zní, ano, město se nemalou částkou podílí i na financování nákupu hudebních nástrojů. V minulém roce to bylo krásné prvorepublikové, kvalitně renovované koncertní křídlo, které je umístěno v sále ZUŠ.

O mateřské škole se teď hodně mluví i píše, že už to známe nazpaměť. Děje se tam něco nového?
Nic víc a nic míň, než to, že se v areálu velmi intenzivně pracuje na tom, aby v září měla MŠ nový pavilon pro 28 dětí a k tomu rozšířenou a rekonstruovanou vývařovnu. Dlouho se na tom pracovalo, hledalo se optimální řešení, takže teď už probíhá ta příjemnější část – stavba jako taková, momentálně se staví obvodové  zdi nového pavilonu. Děti, jejich rodiče i pedagogové  se musí smířit s určitými změnami a jistým nepohodlím, které každá stavba přináší, ale je to nutné a pro dobro věci. Takže prosím o trpělivost, děláme to pro děti, což je ta nejlepší investice do budoucnosti.

Říkáte nový pavilon? Jedná se tedy o samostatně stojící budovu?
Ano, v zadní části areálu stavíme samostatný pavilon, který ale bude propojen se stávajícím objektem spojovací chodbou, kudy budou moci procházet lidi, ale hlavně se tam tudy bude transportovat jídlo z centrální vývařovny.

Znamená to tedy, že se všechny tříleté děti letos do školky dostanou?
Všechny, které splní zákonné podmínky, kam patří trvalé bydliště rodičů v Libčicích, povinné očkování atd. Pokud vím, tak letos budou mít díky nové přístavbě  šanci i děti mladší, které dovrší tří let do konce r. 2016.

A Klubíčko se rozkutálí?
Přesně tak.  Klubíčko bylo zřízeno jako alternativa jen na  překlenutí času na dokončení stavby nového pavilonu. Klubíčko po dva roky dobře plnilo svůj účel, bude zrušeno a ZŠ bude mít opět možnost využít zapůjčené  prostory pro vlastní výuku.

Často se ve státním sektoru mluví o snižování nákladů na  administrativu. Týká se to i naší vnitřní správy?
Naše administrativa funguje dle potřeb veřejnosti ve stejném rozsahu jako při nástupu Liběhradu na radnici v roce 2006.  Již 10. rokem systematicky snižujeme výdaje na administrativu, při zachování její funkčnosti za použití moderních technologií.  Bylo by jistě pohodlné nabírat lidi, ale na tomto úseku pracujeme racionálně a šetříme městu peníze.

Když mluvíte o potřebách veřejnosti, tak bych se chtěla zeptat, jak se město stará o sociálně potřebné obyvatele?
V této oblasti se událo mnoho užitečného. Vytvořili jsme předpoklady pro vybudování soukromého sociálně – zdravotnického zařízení v prostoru shromaždiště. Jde konkrétně o jakousi kombinaci LDN a zdravotnického zařízení RNDr. Matouška, který vlastní a úspěšně provozuje již nemocnici v Roztokách a nemocnici s poliklinikou v Kralupech. Průběžně poskytujeme sociální výpomoc potřebným občanům a provozujeme pečovatelskou službu, jejíž sídlo jsme v minulém roce zrekonstruovali. Ve stejném objektu působí i Klub seniorů.

Město pravidelně poskytuje dotace a podporuje spolkovou činnost, což je fajn, ale občanské spolky a společenské organizace zoufale trpí nedostatkem místa, kde by svou činnost mohly pohodlně provozovat. Můžete jim v tom nějak pomoci?
Jistá možnost se tu rýsuje. Předpokládám, že příští rok bychom mohli vybudovat zázemí pro spolkovou činnost v budově, kde momentálně sídlí Policie ČR, která se  přestěhuje do areálu Ludvík

Zrovna jsem se na  působení policie v našem městě chtěla zeptat.
Už jsem o tom několikrát psal, tak jen bleskově zopakuji, že jsme se s Policií ČR již dohodli a budeme  pro ni areál Ludvík rekonstruovat na novou regionální policejní služebnu, kde bude sídlit celkem 30 policistů včetně služebny kriminální policie. Náklady na rekonstrukci se nám za čas vrátí v částce nájemného, které je smluvně zajištěno.

Aha, takže v Ludvíku bude policie? A co to parkoviště před ním, budeme mít kam zaparkovat, když půjdeme na hřbitov?
Několik řádně vyznačených míst skutečně obsadí policie, ale zbytek parkoviště bude dál sloužit veřejnosti.

Můžeme od policie, když už u nás bude takto pěkně usídlená, očekávat i zvýšenou péči o bezpečnost v našem městě?  Tím rozhodně nemám na mysli horlivé kontroly a pokutování  řidičů, ale jde mi spíše o bezpečnost a potlačování vandalismu, ke kterému bohužel občas dochází  po nočních  zábavách?
Je pravda, že výsledkem naší letité dobré spolupráce s Policií ČR je dlouhodobý pokles trestné činnosti v našem městě, i když připouštím, že občasnému nočnímu řádění vandalů, kteří neváhají cestou domů zničit veřejný i soukromý majetek, nelze úplně zabránit. Jednáme s policií, aby zvýšila svůj dohled právě v inkriminovaných časech a místech, které již máme vytipované.

Kdy bude město vybaveno kamerovým systémem?
V současné době se chýlí ke konci instalace nového kamerového systému, jehož záznamy  bude sledovat pouze policie ČR.

Další významnou oblastí činnosti města jsou investice, ale o těch už se psalo a mluvilo tolik, že vůbec nevím, na co nového bych se mohla zeptat.
Máte pravdu.  Za deset let se naše město díky rozumným a dobře rozplánovaným investicím hodně  změnilo. A já doufám, že objektivní  občané se mnou budou souhlasit, že určitě k lepšímu. Sítě a komunikace jsou rekonstruované a kromě zbývajících několika ulic budeme rekonstruovat i ty, co byly v minulosti již opravené a dnes už zase potřebují údržbu. To se týká i chodníků.

Víte, že se o vás říká, že „furt děláte jenom ty ulice a chodníky“?
Samozřejmě, že to vím, ale co máme dělat, když je bylo potřeba udělat? Už nám jich zbývá opravdu jen pár. Je povinností starosty starat se o obecní majetek s péčí řádného hospodáře. Nespojujte prosím ale výstavbu jen s mou osobou. Jde o společné úsilí koaličních zastupitelů.

Ono se na to horší rádo a rychle zapomíná, ale občas stojí za připomenutí, že jsme se ještě před pár lety brodili po některých ulicích blátem. Vzpomínám si, jak jsem si zamlada v Praze na nádraží musela vždy umýt boty, aby na mě na první pohled nebylo poznat, že přijíždím z úrodné řepné oblasti…
Moderní vzhled města a kvalitní úroveň bydlení v něm nejsou samozřejmě jen vydlážděné ulice a chodníky. Dosti zásadní součástí civilizovaného života je kanalizace, čistička odpadních vod,  vodovodní řad,  plyn a elektřina, tříděný odpad atd. To by se tento rozhovor hodně prodloužil, kdybych  měl vše, co se za posledních 10 let postavilo, opravilo, zlepšilo nebo nově zavedlo,  vyjmenovat.

Ideální je vzít si staré fotky a porovnávat.  Pojďme se teď chvilku věnovat tomu, co je mi obzvláště blízké. Kultura, spolky a sport.
Předpokládám, že se to už všeobecně ví, jak vydatně a rádi finančně podporujeme spolkovou činnost ve městě. Řekl bych, že se to stává již samozřejmostí, ale taková samozřejmost to zase není. Kdybychom řadu let za sebou nebyli, jak já rád říkám, „město bez dluhů“, tak bychom si  nemohli dovolit několikrát navýšit částku k rozdělení dotací pro spolky, zájmové a společenské organizace.

A sport?
Samozřejmě, že systematicky a výrazně také dotujeme naše dvě největší  sportovní organizace TJ Sokol a AFK Libčice, které sdružují velké množství sportovců od dětí až po dospělé. Mají svou historii, průběžně vykazují ve svém oboru velmi dobré výsledky a dobře reprezentují naše město.

Samý úspěch, ale nebylo by to normální, kdyby se také něco nepovedlo. Prozradíte nám co?
Náplavka. Nepodařilo se nám uvést do života projekt Revitalizace libčické náplavky, protože nedošlo ke shodě mezi koalicí Liběhrad/TOP 09/ANO 2011 a opozicí LOS/ODS.

Proč?
Jádrem sporu je výše investičních nákladů stávajícího projektu, který by nás stál cca 16 – 17 milionů Kč s minimální možností využití dotací. Tato částka je zcela mimo možnosti města.

Znamená to tedy, že náplavka zůstane tou starou náplavkou?
Ne tak docela. Revitalizaci náplavky v původním finančním rozsahu odmítáme, ale budeme usilovat o revizi projektu.

Nerada to dělám, ale nemohu nepřipomenout kulturní dům.
To klidně připomínejte. Není nad čím zavírat oči.  Ano, nepodařilo se nám  kulturní dům  koupit, protože i v tom jsme se neshodli s opozičními partnery. Pravdou ale je, že  hlavním problémem byla především výše požadované částky za nákup  celého areálu. Současní majitelé požadovali cca 12 milionů korun, což bylo, a stále  je, mimo finanční možnosti města. Na tom jsme se shodli snad všichni. Koalice Liběhrad/TOP09/ANO2011  se rozhodla, že bude v rámci svých možností  podporovat TJ Sokol v jeho snaze vybudovat víceúčelovou sportovní halu.

Co dál? Zapomněla jsem na něco?
Na  místní hospodářství. V této kapitole volebního programu je mnoho témat, ale  já budu stručný. Připravili jsme stavbu čistírny napájecí vody pro místní koupaliště. Opravili jsme většinu staveb v majetku města. Připravujeme revitalizaci parku Náměstí svobody a rozšiřujeme městskou zeleň. Zvyšujeme počet míst pro třídění komunálního odpadu. Zavedli jsme bio kontejnery. Opravujeme a stavíme další dětská hřiště atd.

Máte tedy dojem, že se vám daří plnit koaliční volební program a že jej do konce volebního období zvládnete celý?
Náš  volební program je reálný a je systematicky plněn. Nebylo by to ovšem možné bez dobrého hospodaření města s každoročním finančním přebytkem v řádu milionů korun, nebylo by to možné bez dobré týmové spolupráce  koaličních zastupitelů Liběhrad/TOP09/ANO2011, nebylo by to možné bez kvalitní práce našich zaměstnanců a určitě by to nebylo možné bez podpory a pochopení  našich občanů. Rád bych touto cestou všem poděkoval.

Nechci tento rozhovor končit negativně, ale  přesto by mě zajímalo, s čím spokojený nejste?
Jistě jste si povšimla, že jsem nenašel slova chvály pro opozici LOS a ODS. Je tomu tak proto, že téměř všechna jednání zastupitelstva města jsou takříkajíc tvrdým bojem o každé slovo a každý bod programu. Evidentní je snaha opozice obstrukcemi protahovat jednání zastupitelstva do pozdních hodin.  V zastupitelstvu bohužel panuje nezdravé ovzduší a koalice je velmi často nucena v zájmu fungování důležitých věcí města opozici přehlasovat. S tímto stavem spokojený samozřejmě nejsem.

A tak se mi  přeci jen povedlo to, co jsem nechtěla, končit negativně. Pojďme  na závěr přidat něco optimistického? V našem prvním rozhovoru v r. 2012 jste říkal, že vaším cílem jsou Libčice nad Vltavou. Platí to i dnes?
Ano, jsem tu doma, mám tu rodinu a přátele. Rád chodím po městě a bilancuji. Je nesporné, že se tu  již opravdu mnoho věcí  podařilo udělat, ale je také jisté, že dokonale fungující město je během na dlouhou trať. To je výzva pro mne a mé kolegy  a bude to výzvou i pro naše následovníky.

Hannah Bartíková
Převzato z Libčických novin – duben 2016

 

 

 

 

 

Související články